Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajapalvelussopimus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kuluttajansuojalaki säätää kuluttajapalvelussopimuksista. Sen mukaan kuluttajapalvelussopimus on vastikkeellinen palvelus, jota elinkeinoharjoittaja eli toimeksisaaja suorittaa kuluttajalle eli tilaajalle ja palvelun sisältönä on esimerkiksi rakennukseen, irtaimeen esineeseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ taikka muu suoritus.

Kuluttajapalvelussopimus säännöksiä kuluttajansuojalaissa ei kuitenkaan sovelleta palveluksiin, jonka sisältönä on kuluttajan omaisuuden säilyttäminen. Myös rakennusurakat sekä taloelementtien kaupat jäävät säännösten ulkopuolelle, koska niistä säädetään tarkemmin eri kohdassa kuluttajansuojalaissa. Näiden lisäksi työsopimussuhteet eivät kuulu kuluttajansuojalain piiriin, vaan niistä säädetään toisessa laissa.  

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa