Minilex - Lakipuhelin

Mitä on säästövapaa?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Säästövapaalla tarkoitetaan vapaata, jonka työntekijä säästää vuosilomastaan pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen. Työntekijällä on oikeus säästää 24 päivää ylittävä osa lomastaan. Tätä oikeutta voidaan rajoittaa vain silloin, kun siitä aiheutuu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa. Tällaista vakavaa haittaa arvioitaessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi työtehtävien ja työnantajan toiminnan luonne. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia 18 päivän ylittävän osan lomasta pidettäväksi säästövapaana.

Säästövapaasta on neuvoteltava työnantajan kanssa ja viimeistään silloin, kun työnantaja kuulee työntekijää vuosiloman ajankohdasta. Toisin kuin vuosiloman kohdalla, voi työntekijä pitää säästövapaan haluamanaan ajankohtana, jos sen sopimisesta ei päästä yhteisymmärrykseen. Tällöin loman pitämisestä on ilmoitettava vähintään neljä kuukautta ennen sen pitämistä.

Vuosiloman tapaan säästövapaa on palkallista vapaata. Säästövapaan palkka lasketaan niin kuin normaalinkin loman palkka laskettaisiin tuona aikana. Työnantajan on lisäksi pidettävä kirjaa työntekijän säästövapaista. Työntekijällä tai tämän edustajalla on oikeus pyynnöstä saada kirjallinen selvitys työntekijän säästövapaita koskevista merkinnöistä. Lisäksi työsuhteen päättyessä on työntekijällä oikeus saada pitämättömistä säästövapaista vuosilomakorvaus.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa