Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin alkamisen henkilökohtaiset oikeusvaikutukset


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssin henkilökohtaiset oikeusvaikutukset liittyvät velalliseen tai oikeushenkilön, kuten yhtiön, edustajiin. Kun luonnollinen henkilö asetetaan konkurssiin, yleensä hänen kelpoisuutta yhteiskunnallisiin tehtäviin rajoitetaan. Konkurssitila estää myös monien elinkeinojen harjoittamisen.

Velallisen toimintavapautta rajoittavat hänen velvollisuutensa edistää konkurssipesän selvittämistä. Näihin velvollisuuksiin kuuluu muun muassa pesäluettelon oikeaksi vahvistaminen ja yhteistyö pesänhoitajan kanssa. Velallinen voidaan myös määrätä maastapoistumiskieltoon, jos on syytä epäillä, että velallinen poistuisi maasta ja täten laiminlöisi velvollisuuksiaan konkurssisa. Maastapoistumiskielto voi olla voimassa enintään pesäluettelon vahvistamiseen saakka.

Mikäli velallinen niskoittelee laiminlyömällä esimerkiksi tiedonantovelvollisuutensa, voidaan käyttää pakkokeinoja, kuten vangitsemista. Mikä tahansa laiminlyönti ei johda pakkokeinoihin, vaan laiminlyönnin on oltava seurauksiltaan vakava. Esimerkiksi velallisen kieltäytyminen tietojen antamisesta pesäluetteloa varten voidaan katsoa seurauksiltaan vakavaksi laiminlyönniksi. Pakkokeinoista päättää tuomioistuin pesänhoitajan vaatimuksesta.

Konkurssin oikeusvaikutukset alkavat konkurssiin asettamispäätöksen ilmoittamalla kellonlyömällä. Henkilökohtaisten vaikutusten päättymisestä on säädetty nimenomaisesti lainsäädännössä. Ne ovat voimassa enintään neljä kuukautta konkurssin alkamisesta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa