Minilex - Lakipuhelin

Kantajan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti estää kanteen tutkimisen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kantajalla on lain mukaan tiettyjen patenttiasioiden osalta velvollisuus ilmoittaa nostamastaan kanteesta säädetyille henkilöille. Kantajan katsotaan täyttäneen kyseisen velvollisuutensa, kun hän on jättänyt ilmoituksen kirjattuna lähetyksenä postin kuljetettavaksi. Lisäksi edellytetään, että lähetyksen osoite on sama kuin mikä on merkitty patenttirekisteriin. Kantaja ei siis vastaa postikuljetuksen aikana mahdollisesti tapahtuvista virheistä tai patenttirekisterin vanhentuneista osoitteista. Ilmoitusvelvollisuus on kantajan ehdoton velvoite, jonka laiminlyönti johtaa viime kädessä siihen, ettei kannetta oteta lainkaan tutkittavaksi. Kantajalla on kannetta nostaessaan velvollisuus todistaa, että hän on suoriutunut säädetystä ilmoitusvelvollisuudestaan. Jos kantaja on toimittanut tiedon kanteesta kirjatulla kirjeellä, kuitti kirjeen lähettämisestä riittää todisteeksi. Jos kantaja ei vielä kannetta nostaessa ole täyttänyt velvollisuuttaan, tuomioistuin varaa hänelle sitä varten tarpeellisen ajan ja jos kantaja ei määräajankaan kuluttua ole ilmoittanut kanteesta lainmukaisesti oikeille henkilöille, kannetta ei oteta lainkaan tutkittavaksi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »