Minilex - Lakipuhelin

Helsingin käräjäoikeus tutkii patenttiasiat asiantuntijoiden avustuksella


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lähes kaikki patenttiasiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa riippumatta vastaaja tai kantajan kotipaikasta tai muista tapauksen yksityiskohdista. Vaikka juttujen keskittäminen Helsingin käräjäoikeuteen voi tuntua muualla asuvista asianosaisista vaivalloiselta, käytännössä Helsingin käräjäoikeuden asiantuntemuksesta vaikeissa patenttiasioissa on osapuolille paljon etua.

Helsingin käräjäoikeus on laillinen tuomioistuin muun muassa asioissa, jotka koskevat parempaa oikeutta patentoituun keksintöön, patentin mitättömyyttä, patentin siirtämistä sekä pakkoluvan myöntämistä tai sen ehtojen muuttamista tai pakkoluvan kumoamista. Samoin esimerkiksi patentinloukkaukset, patenttia koskevat vahvistuskanteet sekä patentin loukkauksiin liittyvät korvauskanteet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Näiden kansallista patentti koskevien asioiden lisäksi Helsingin käräjäoikeus käsittelee eurooppapatenttiasiat. Edellytyksenä tällaisen asian käsittelylle Helsingin käräjäoikeudessa on, että vastaajalla on kotipaikka Suomessa tai että kantajalla on kotipaikka Suomessa eikä vastaajalla ole kotipaikkaa Euroopan patenttisopimukseen kuuluvassa valtiossa. Asia käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa myös, jos riidan osapuolet ovat sopineet, että Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen tuomioistuin asiassa. Eurooppapatenttia koskevaa riitaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa, jos sama riitakysymys samojen osapuolten välillä on vireillä toisen Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltion tuomioistuimessa. Jos tämän ulkomaisen tuomioistuimen toimivalta on kiistetty, Helsingin käräjäoikeuden on lykättävä asian käsittelyä, kunnes kysymys toimivallasta on ulkomaisessa tuomioistuimessa lainvoimaisesti ratkaistu.

Käräjäoikeus varmistaa asiantuntijuutensa asiantuntijoilla. Käsitellessään patenttia koskevia asioita Helsingin käräjäoikeus käyttää apunaan teknillisen alan asiantuntijoita, jotka antavat oikeudelle lausuntoja heille tehdyistä kysymyksistä. Myös asiantuntijat voivat tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Käräjäoikeus määrää tarpeellisen määrän teknillisen alan asiantuntijoita aina vuodeksi kerrallaan. Asiantuntija ei saa kieltäytyä tehtävästä ilman laillista syytä. Asiantuntijoille maksetaan valtion varoista kohtuullinen palkkio sekä korvaus matkakustannuksista. Patentin mitättömäksi julistamista koskevissa asioissa tuomioistuin hankkii lisäksi patenttiviranomaisen lausunnon. Lausunto voidaan hankkia myös muissa tapauksissa, jos tuomioistuin pitää sitä aiheellisena.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa