Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvontapäätöksen vaikutuksena voi olla oikeustoimikelpoisuuden menettäminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Edunvalvontapäätöksen johdosta henkilö voi menettää oikeustoimikelpoisuutensa osittain tai kokonaan. Mitä eri vaihtoehtoja on olemassa? Onko henkilö oikeustoimikelpoinen kesken oikeusprosessin? Voidaanko aikaisempia sopimuksia jälkikäteen peräyttää? Artikkeli vastaa lyhyesti näihin kysymyksiin.

Mikäli henkilölle määrätään vain tukeva edunvalvoja, joka auttaa häntä tietyissä tai kaikissa oikeustoimissa, ei henkilön oikeustoimikelpoisuutta rajoiteta. Mutta jos henkilö ei kykene huolehtimaan asioistaan eivätkä lievemmät keinot riitä, hänelle voidaan määrätä yhteistoimiva edunvalvoja: Pätevä päätös syntyy vain, jos päämies ja edunvalvoja ovat yhtä mieltä. Tällainen rajoitus voi koskea tiettyjä tai kaikkia taloudellisia asioita. Lisäksi henkilön oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajoittaa niin, että tietyistä asioista päättää yksin edunvalvoja.

Jos mitkään lievemmät keinot eivät riitä suojaamaan henkilön etuja, hänet julistetaan vajaavaltaiseksi. Tällöin hän menettää kokonaan oikeustoimikelpoisuutensa, ja edunvalvoja päättää yksin hänen taloudellisista asioistaan. (Toki kiellot ja luvanvaraisuudet rajoittavat edunvalvojan toimivaltaa.)

Tuomioistuin voi antaa edunvalvonta-asiassa myös väliaikaispäätöksen, jota on noudatettava heti, Väliaikaispäätös on voimassa varsinaisen päätöksen antamiseen asti, paitsi jos väliaikaispäätöstä muutetaan tai se kumotaan. Väliaikaispäätöksellä pyritään estämään väärinkäytökset prosessin aikana: Esimerkiksi sukulainen voi yrittää kiskoa vanhukselta rahaa juuri ennen edunvalvojan määräämistä.

Usein käy ilmi, että henkilö on tehnyt heikolla ymmärryksellä, vähän ennen oikeustoimikelpoisuuden menettämistä, paljonkin oikeustoimia, esimerkiksi merkittäviä ostoksia. Oikeustoimia saatetaan julistaa jälkikäteen pätemättömiksi oikeustoimilain nojalla. Voi olla, että henkilö ei ole enää esimerkiksi ymmärtänyt tekemänsä sopimuksen merkitystä heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Tapauskohtaisesti arvioidaan, onko henkilö riittävästi ymmärtänyt asian. Konkreettisia tapauksia varten neuvoja saa lakimieheltä.

Lainsäädäntö tarjoaa monia vaihtoehtoja edunvalvonnan järjestämiseen. Henkilön oikeustoimikelpoisuutta ei pidä rajoittaa enempää kuin se on välttämätöntä. Toisinaan henkilön oma etu kuitenkin vaatii rajoittamista.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa