Minilex - LakipuhelinHovioikeus: Ostajat olivat laiminlyöneet selonottovelvollisuutensa kiinteistön kunnosta – ei oikeutta korvaukseen laatuvirheistä

Hovioikeus katsoi toisin kuin käräjäoikeus, että ostajat olivat laiminlyöneet selonottovelvollisuutensa kaikkien virhekohtien osalta ja menettäneet siten maakaaren 2 luvun 22 §:n 1 momentin mukaisesti oikeutensa vedota laatuvirheeseen. (Vailla lainvoimaa 26.8.2016)

Itä-Suomen hovioikeus 25.8.2016, tuomio nro 512, dnro S 15/1557

Valituksesta

Ostajien ennakkotarkastusvelvollisuus


Hovioikeus: Suojatien eteen pysähtyneen bussin ohittanut ja jalankulkijaan törmännyt autoilija ei voinut syyllistyä törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen kun syyttäjä oli vaatinut rangaistusta vain perusmuotoisesta tekomuodosta

Autoilija oli ohittanut pysäyttämättä suojatien eteen pysähtyneen bussin, minkä seurauksena auto oli törmännyt suojatietä ylittäneeseen jalankulkijaan, joka oli törmäyksen seurauksena loukkaantunut. Kun miehelle tiedoksi annetussa haastehakemuksessa hänelle oli vaadittu rangaistusta vain perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, KO:n pääkäsittelyssä, jossa mies ei ollut ollut läsnä, ei ollut voitu tutkia sitä, oliko mies mahdollisesti syyllistynyt menettelyllään törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.


Vuokralaisia häirinnyt yläkerran naapuripariskunta tuomittiin vahingonkorvauksiin vuokranantajalle

Vuokralaisten asumista toistuvasti häirinnyt pariskunta oli velvollinen suorittamaan vuokralaisten vaihtumisen seurauksena kantajana olleelle vuokranantajalle vahingonkorvauksena vuokranvälityspalkkioita ja vuokranmenetyksestä yhteensä 1 778 euroa ja kantajan oikeudenkäyntikulut. Korvausvaatimus henkisestä kärsimyksestä hylättiin. (Vailla lainvoimaa 29.8.2016)


Businesspojat Oy ei saa enää myöntää luottoja kuluttajille

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on poistanut Businesspojat Oy:n luotonantajarekisteristä. Päätös on lainvoimainen, eli siihen ei voi enää hakea muutosta. Yhtiötä ei pidetty luotonantajarekisterilain edellyttämällä tavalla luotettavana. Poiston jälkeen Businesspojat Oy ei saa myöntää luottoja kuluttajille. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää valtakunnallista luotonantajarekisteriä. Elinkeinonharjoittaja saa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta myöntää kuluttajaluottoja vain, jos se on rekisteröity luotonantajarekisterilain mukaisesti.


Tupakkalain uudistus

Eduskunta hyväksyi 21.6.2016 tupakkalain kokonaisuudistuksen, jolla pannaan täytäntöön EU:n uusi tupakkatuotedirektiivi. Uusi laki tulee voimaan 15.8.2016, ja huoneistoja sekä huoneistoparvekkeita ja -pihoja koskevat tupakointikieltosäännökset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta. Tupakkalain uudistamisen myötä taloyhtiöiden on mahdollista hakea kunnalta tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille ja -pihoille sekä huoneistoihin, jos savu voi kulkeutua toisen huoneiston sisä- taikka ulkotiloihin muutoin kuin poikkeuksellisesti. 


Euroopan komissio ottaa käyttöön EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn. Tämä uusi kehys turvaa kenen tahansa EU:ssa asuvan henkilön perusoikeudet, kun tämän henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin, ja tuo oikeudellista selkeyttä yrityksille, jotka turvautuvat transatlanttiseen tietojensiirtoon, komissiosta vakuutellaan.

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield perustuu seuraaviin periaatteisiin:


Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota: hevosten ulostetta ei katsottu jätelaissa tarkoitetuksi jätteeksi

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota koskien jätelain roskaamiskieltoa jättämällä tiellä toistuvasti ympäristöön jätettä eli hevosten ulostetta. Kun otettiin huomioon lainsäädännön epäselvyys siltä osin, onko käsittelemätön hevosen lanta jätelaissa tarkoitettua jätettä, ei voitu varmuudella todeta, että hevosen lannan jättäminen luontoon täytti jätelaissa määritellyn roskaamisen teonkuvauksen. Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukaan rikoksena voidaan tuomita vain sellaisesta teosta, joka on tekohetkellä säädetty rangaistavaksi.


Korkein oikeus hylkäsi valitusluvat Ulvilan henkirikostapauksessa

Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemukset Ulvilan surmaa koskevassa asiassa 18.12.2015. Syyttäjä sekä asianomistajista Auerin kolme lasta ja surmatun veli hakivat muutosta Vaasan hovioikeuden tuomioon, jolla muutettiin Satakunnan käräjäoikeuden ratkaisua. Auer oli alioikeudessa joulukuussa vuonna 2013 tuomittu murhasta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeuden helmikuussa 2015 antamassa tuomiossa Auer vapautettiin syytteistä. Hovioikeuden tuomio sai lainvoiman Korkeimman oikeuden hylättyä valitusluvat.


Perhevapaalta vähemmän lomaa jatkossa

Työntekijälle muodostui vuosilomaa koko perhevapaan ajalta hoitovapaata lukuun ottamatta aiemman lainsäädännön mukaan. Vuosilomaa kertyy nyt enintään 156 äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaapäivältä eli kuudelta kuukaudelta uuden lain mukaan.

Uusi laki tulee sovelletuksi niihin äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaapäiviin, jotka pidetään lain voimaantulon jälkeen. Edellytyksenä on lisäksi, että lapsen hoitamista varten pidetty ensimmäinen perhevapaajakso toteutuu 1.4.2016 tai sen jälkeen.


Lomalla sairastaminen omavastuulliseksi

Vuosilomalakia muutettiin hallituksen esityksen 145/2015 mukaisesti siten, että lomalla sairastuvalla työntekijällä on oikeus vuosiloman siirtämiseen kuuden omavastuupäivän jälkeen. Myös yksittäiset työkyvyttömyyspäivät lasketaan näihin omavastuupäiviin. Työntekijä on kuitenkin oikeutettu neljän viikon vuosilomaan, jos vuosilomaan on kertynyt vähintään 24 arkipäivää ansaintavuodelta.

Aiemmin lain mukaan työntekijä saattoi siirtää vuosilomapäiviään hyödynnettäväksi myöhemmin lomalla tapahtuneiden sairaudesta tai tapaturmasta johtuneiden työkyvyttömyyspäivien perusteella.