Minilex - Lakipuhelin

Yhtiön hallituksen varajäsenelle annetun tiedoksiannon laillisuuden arviointi - KKO:1993:81

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Osakeyhtiö
    Hallituksen varajäsen
    Tiedoksianto

Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa A:lla oli ollut saatava X Oy:lta, jota X Oy ei ollut maksanut vielä senkään jälkeen, kun A oli toimittanut yhtiölle saatavaa koskeneen maksukehotuksen. Tämän seurauksena A vaati raastuvanoikeudessa konkurssisäännön nojalla, että X Oy:n omaisuus määrättäisiin luovutettavaksi konkurssiin. Raastuvanoikeuden puheenjohtaja oli antanut yhtiön kutsun saapua oikeuteen yhtiön hallituksen varajäsenelle tiedoksi. Tapauksessa tuli juridiselta kantilta katsottuna arvioitavaksi, voitiinko kutsu katsoa laillisesti tiedoksiannetuksi, kun se oli annettu sanotulla tavalla yhtiön varajäsenelle tiedoksi.

Osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n mukaan haaste katsotaan yhtiölle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle. Kyseinen säännös koskee myös konkurssisäännön 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua kutsua, joka oli tässä tapauksessa kyseessä. Edelleen osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan, mitä sanotussa laissa on säädetty hallituksen jäsenestä, on vastaavasti sovellettava varajäseneen.

Raastuvanoikeus päätyi edellä mainitun osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n nojalla sellaiseen tulkintaan, ettei kutsua oltu annettu laillisesti tiedoksi, kun se oli annettu tiedoksi yhtiön varajäsenelle. Raastuvanoikeuden mukaan kutsu olisi tullut antaa tiedoksi yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle tai muulle sellaiselle henkilölle, jolla olisi ollut yhtiön kaupparekisteriotteen mukainen oikeus yhtiön toiminimen kirjoittamiseen. Näillä perusteilla raastuvanoikeus päätyi jättämään A:n hakemuksen tutkimatta.

A valitti raastuvanoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, joka ei kuitenkaan päätynyt muuttamaan raastuvanoikeuden päätöksen lopputulosta. Hovioikeus perusteli ratkaisuaan sillä, ettei A ollut hovioikeuden näkemyksen mukaan kyennyt esittämään selvitystä siitä, että yhtiön hallituksen varajäsen olisi kutsun vastaanottamisen hetkellä toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä ja ollut näin ollen toimivaltainen ottamaan kutsun yhtiötä sitovalla tavalla vastaan. 

Valitusluvan saatuaan A valitti hovioikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen, jossa hän toisti jo aiemmissa oikeusasteissa esitetyn vaatimuksensa X Oy:n omaisuuden määräämisestä luovutettavaksi konkurssiin. Korkein oikeus päätyi edellä mainituista säännöksistä eritoten osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:n 4 momentin nojalla siihen päätelmään, että kutsun antaminen tiedoksi yhtiön hallituksen varajäsenelle oli tarkoittanut sitä, että yhtiö oli tullut laillisesti kutsutuksi vastaamaan asiassa. Tällä perusteella korkein oikeus katsoi, etteivät alemmat oikeusasteet olisi saaneet jättää A:n konkurssihakemusta tutkimatta. Näin ollen korkein oikeus kumosi alempien oikeusasteiden päätökset asiassa ja palautti asian raastuvanoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa