Minilex - Lakipuhelin

Golfosakkeeseen sisältyvä pelioikeus ja vastikkeenmaksuvelvollisuus - KKO:2006:19

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Osakeyhtiö
    Osake
    Yhtiöjärjestyksen tulkinta
    Yhtiövastike

Golfyhtiön osakkaana oleva yhtiö A Oy ei ollut maksanut yhtiöjärjestyksen mukaisia vastikkeita eikä ollut saanut pelioikeutta. A Oy oli ostanut osakkeet vuonna 2000 toiselta yhtiöltä, jolla ei ollut ollut pelioikeutta maksamattomien vastikkeiden takia. A Oy oli kaupantekohetkellä vastikeveloista ja pelioikeuden puuttumisesta tietoinen. Golfyhtiön hallitus oli päättänyt 4.9.1991, että pelioikeuden edellytyksenä oli yhtiövastikkeen maksaminen myös taannehtivasti. Golfyhtiö vaati kanteessaan A Oy:ltä vastikemaksuja vuosilta 2001 ja 2002. Ennen kanteen nostamista se oli vaatinut A Oy:tä suorittamaan myös osakkeiden aikaisempien omistajien vastikevelat saadakseen pelioikeuden.

Käräjäoikeus katsoi, että osakkeeseen liittyviä oikeuksia ei voinut erottaa osakkeista. A Oy oli osakkeenomistajana oikeutettu käyttämään yhtiöjärjestyksen mukaista pelioikeuttaan, eikä golfyhtiöllä ollut oikeutta jättää pelioikeudet luovuttamatta. A Oy ei ollut velvollinen suorittamaan vastikemaksuja vuosilta 2001 ja 2002, koska ei ollut saanut pelioikeutta kyseisinä vuosina.

Hovioikeus katsoi myös, ettei osakkeen hallinnoimisoikeutta ja pelioikeutta voitu erottaa toisistaan osakkeen jakamattomuusperiaatteen vuoksi. Osakkeenomistajalla oli pelioikeus omistamansa osakkeen perusteella. Golfyhtiö ei voinut evätä pelioikeutta edellisten omistajien vastikevelkojen vuoksi. Koska golfyhtiön kirjeenvaihdosta oli pääteltävissä, ettei A Oy olisi saanut pelioikeutta, vaikka olisi maksanut vastikkeet omalta omistusajaltaan, ei hovioikeus pitänyt A Oy:tä velvollisena suorittamaan yhtiövastiketta vuosilta 2001 ja 2002.

Korkein oikeus totesi, että vastikkeenmaksuvelvollisuus perustui yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeen omistamiseen. Osakkeenomistaja oli siis maksuvelvollinen riippumatta pelioikeuden käytöstä. Korkein oikeus piti A Oy:n maksuvelvollisuutta omistusajaltaan riidattomana ja katsoi, ettei A Oy ollut täyttänyt tai yrittänytkään täyttää maksuvelvollisuuttaan. Golfyhtiön vaatimus aiempien omistajien velkojen maksusta ei ole vapauttanut A Oy:tä vastikkeenmaksusta vuosilta 2001 ja 2002. Korkein oikeus velvoitti A Oy:n maksamaan vastikkeet korkoineen edellä mainituilta vuosilta, yhteensä vähän yli 300 000 euroa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa