Minilex - Lakipuhelin

Yrityskauppavalvonta on kilpailun toimivuuden etukäteisvalvontaa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yrityskauppojen valvonta käsittää monenlaiset yritysjärjestelyt, kuten fuusiot ja liiketoimintakaupat. Suomessa yrityskauppoja valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Yrityskauppojen valvonnan avulla kilpailuviranomaiselle annetaan mahdollisuus elinkeinoelämän rakenteen valvontaan ja terveen kilpailun turvaamiseen.

Yrityskauppojen arviointi toteutetaan pääsääntöisesti ennen lopullista kaupan toteutumista, sillä näin menettelemällä aiheutuu markkinoille ja osapuolina oleville yrityksille mahdollisimman vähän haittaa. Yrityksille ei esimerkiksi aiheudu niin paljon kustannuksia järjestelyn purkamisesta verrattuna tilanteeseen, jossa yrityskauppa olisi saatettu loppuun. Toki yrityskauppoja valvotaan ja kontrolloidaan myös jälkikäteen. Sellaiset yrityskaupat, jossa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu virheellisiä tietoja liittyen yrityskauppoihin, voidaan nimittäin jälkikäteen määrätä purettavaksi, tai asettaa sen toteutumiselle ehtoja.

Yrityskauppavalvonnan tavoitteena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen. Tällöin keinotekoisilla rakenteilla ei estetä markkinamekanismin toimintaa, jolloin ne yritykset, jotka kykenevät tuottamaan hintansa, laatunsa, saatavuutensa tai muiden ominaisuuksiensa puolesta asiakkaiden ja kuluttajien arvostamia tavaroita tai palveluja, menestyvät. Parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden tarpeita vastaavat voimakkaan tosiasiallisen tai potentiaalisen kilpailun markkinoilla tuotetut tavarat tai palvelut. 

Yrityskaupan perusteleminen sen avulla saavutettaviin tehokkuusetuihin vetoamalla on siis kytkettävä myös todelliseen asiakkaiden ja kuluttajien saamaan hyötyyn. Yrityskauppavalvonnassa kilpailuviranomainen tutkii, ovatko yrityskaupan vaikutukset markkinoilla mahdollisesti kilpailun kannalta niin haitallisia, että yrityskaupan toteuttamiseen tulee puuttua. Yrityskauppavalvonta on siis pääsääntöisesti etukäteisvalvontaa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »