Minilex - Lakipuhelin

Yrityskauppojen valvonta Euroopan unionissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Euroopan unionin kilpailusäännöt turvaavat toimivan kilpailun sekä varmistavat, ettei yritysten toimenpiteillä estetä tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaata liikkuvuutta jäsenvaltiosta toiseen. Tavoitteena on mahdollisimman vapaan kilpailun ja tehokkaasti toimivien sisämarkkinoiden avulla kuluttajien hyvinvoinnin ja Euroopan taloudellisen kilpailukyvyn edistäminen.

Euroopan unionin alueella vaikuttaviin kilpailunrajoituksiin sovelletaan EU:n kilpailusääntöjä, jos niin sanottu kauppakriteeri täyttyy. Kauppakriteerin täyttyminen edellyttää, että rajoitus voi vaikuttaa merkittävästi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yleensä kauppakriteeri täyttyy ja näin ollen EU:n kilpailusäännöt tulevat sovellettaviksi tilanteessa, jossa yrityskaupan osapuolet ovat eri jäsenvaltioista. Tosin kauppakriteeri voi mahdollisesti täyttyä myös tapauksissa, joissa kaikki osalliset yritykset ovat vain yhdestä jäsenvaltiosta.

Yrityskauppojen valvonta unionissa perustuu EU:n yrityskeskittymien valvonnasta annettuun asetukseen eli niin sanottuun sulautuma-asetukseen. Sulautuma-asetuksen tarkoituksena on valvoa sellaisia yritysjärjestelyjä, jotka aiheuttavat pysyvän muutoksen järjestelyyn osallistuvien yritysten määräysvaltasuhteissa sekä markkinoiden rakenteessa. Jos yrityskauppa ylittää sulautuma-asetuksessa määritellyt liikevaihtorajat eli niin sanotut kynnysarvot, kauppa ilmoitetaan Euroopan komissiolle sen sijaan, että siitä ilmoitettaisiin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Liikevaihtorajat kuvaavat yrityksen kokoa ja se on tasa-arvoinen mittari arvioitaessa yrityskeskittymien yhteisönlaajuisuutta. Komissiolla on yksinomainen toimivalta unioninlaajuisten yrityskauppojen kilpailuvaikutusten arvioinnissa.

Sulautuma-asetus antaa valtuuden puuttua yrityskauppaan, jos se olennaisesti estää tehokasta kilpailua sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä. Komissio voi joko estää yrityskaupan syntymisen kokonaan tai vaihtoehtoisesti vaatia joitain muutoksia yritysjärjestelyyn kilpailuongelmien välttämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa