Minilex - Lakipuhelin

Yrityskauppojen tyyppiluokittelu

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yrityskaupat voidaan luokitella esimerkiksi sen mukaan, tapahtuuko yrityskauppa saman toimialan sisällä horisontaalisesti tai vertikaalisesti vai kahden eri toimialan puitteissa konsentrisesti tai konglomeratiivisesti. Horisontaalisessa yrityskaupassa yrityskaupan osapuolet toimivat tietyn tuotteen tai palvelun jakelu- tai valmistusketjussa samalla tuotantoportaalla. Yrityskaupan osapuolten tarjoamat hyödykkeet ovat ainakin osittain toisensa korvaavia ja yritykset ovat näin ollen ainakin joidenkin hyödykkeiden osalta toistensa kilpailijoita. Näin ollen horisontaalisen yrityskaupan seurauksena markkinarakenne muuttuu markkinoilla toimivien itsenäisten yritysten lukumäärän vähentyessä.

Vertikaalinen yrityskauppa on kyseessä, kun yrityskaupan osapuolet toimivat tietyn tuotteen tai palvelun eri tuotantoportailla. Yrityskaupan osapuoli esimerkiksi on saattanut käyttää toisen osapuolen tuotetta osana oman tuotteensa valmistusta. Tällainen yrityskauppa ei vaikuta suoraan yritysten markkinaosuuksiin. Kuitenkin jos yritys esimerkiksi saa haltuunsa tärkeitä hankintalähteitä tai jakelukanavia, joista myös kilpailijat ovat riippuvaisia, voi ostajayritys saavuttaa yrityskaupalla määräävän markkina-aseman itselleen.

Konsentrisella yrityskaupalla tarkoitetaan yrityskauppaa, jossa osapuolet toimivat eri toimialoilla. Konsentrisen yrityskaupassa osapuolilla voi kuitenkin olla samankaltaiset markkinat sekä markkinointi- ja jakelukanavat tai samankaltainen tutkimus- ja kehitystoiminta. Kongolomeratiivinen yrityskauppa on taas kyseessä silloin, kun yritys ostaa itselleen yrityksen, joka tuottaa aivan erilaisia tuotteita ja toimii lisäksi erilaisilla markkinoilla kuin ostava yritys.

Yrityskauppoja on siis monenlaisia ja ne kytkeytyvät luonnollisesti ostajayrityksen liiketoimintastrategiaan. Horisontaalisilla yrityskaupoilla ostajayritys pyrkii useimmiten vahvempaan asemaan kilpailemillaan markkinoilla kun taas esimerkiksi konglomeratiivisilla kaupoilla yritys pyrkii tekemään uuden aluevaltauksen ja siten kenties saamaan uuden tukijalan liiketoiminnalleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »