Minilex - Lakipuhelin

Yrityskaupalle asetettavat ehdot?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yrityskaupalle asetettavat ehdot ovat korjaustoimenpiteitä, joiden avulla yrityskauppa voidaan toteuttaa. Ehtojen tavoitteena on vähentää tai poistaa yrityskaupasta markkinoille aiheutuvia merkittäviä kilpailuhaittoja. Ne ovat ensisijainen keino puuttua yrityskauppaan. Kilpailuviranomaisena toimivan Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohella myös yrityskaupan osapuolet voivat ehdottaa ja yleensä ehdottavatkin muutoksia järjestelyyn haitallisten kilpailuvaikutusten poistamiseksi. Vasta, jos kaupalle asetettavien ehtojen ei arvioida olevan riittäviä yrityskaupasta seuraavien haitallisten kilpailuvaikutusten poistamiseksi, yrityskauppa voidaan määrätä kielletyksi. Kieltomääräyksen antaa markkinaoikeus Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä.

Usein yrityskaupan ilmoittaja tekee Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ehdotuksen toimenpiteistä (ehdoista), joilla poistetaan kaupasta seuraavia ongelmia kilpailun suhteen. Kilpailuviranomaisen tulee neuvotella näistä ehdoista ilmoittajan toimivan yrityksen kanssa. Jos yritys suostuu järjestelyihin, on sen hyväksyttävä ehdot kirjallisesti, jonka jälkeen Kilpailu- ja kuluttajavirasto määrää kyseiset ehdot noudatettavaksi. Kilpailuviranomainen ei voi suoranaisesti sanella yrityskaupalle asetettavia ehtoja, sillä yrityskaupan ilmoittajan ei tarvitse hyväksyä ehtoja, joita se ei hyväksy.

Ehdot voidaan jakaa rakenteellisiin ja ei-rakenteellisiin. Asetettavat ehdot ovat yleensä rakenteellisia ehtoja, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksen tuotantoon tai omistukseen. Yritys voidaan velvoittaa myymään vaikkapa jokin tytäryhtiöistään. Ei-rakenteelliset ehdot taas sisältävät muun muassa käyttäytymistä koskevat ehdot. Tällainen voi olla esimerkiksi yrityskaupan osapuolten velvollisuus toimittaa hyödykkeitä kolmansille osapuolille. Ehtoja voidaan käyttää samanaikaisesti.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi hakemuksesta poistaa yrityskaupan toteuttamiselle asetetun ehdon tai lieventää sitä markkinaolosuhteiden olennaisen muutoksen tai muun painavan syyn johdosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa