Minilex - Lakipuhelin

Yrityskaupan kilpailuarviointi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yrityskauppojen arviointi perustuu läheisesti yrityskaupassa syntyvän markkinavoiman analyysiin. Kilpailuviranomainen pyrkii ennakoimaan yrityskaupan odotettuja kilpailuvaikutuksia. Tätä arviointia vaikeuttaa muun muassa yrityskaupan vaikutuksiin liittyvä epävarmuus sekä se, että yrityskaupan osapuolten ja kilpailuviranomaisen välinen asetelma ei usein ole yrityskauppaan liittyvien tietojen suhteen tasapainossa. Kilpailuviranomainen ei yleensä voi tietää kaikkia faktoja kaupan osapuolina olevista yrityksistä, kun taas yrityksellä ei ole samantasoista tietoa markkinatilanteesta kuin viranomaisilla.

Ensimmäisenä vaiheena yrityskaupan kilpailuarvioinnissa on relevanttien markkinoiden määrittäminen. Tämä tapahtuu määrittämällä keskenään kilpailevat yritykset ja tuotteet sekä paikallistamalla kilpailun maantieteellinen ulottuvuus. Kun markkinat on määritelty, arvioidaan yritysten markkinaosuudet kyseisillä markkinoilla. Tällöin saadaan tietoon myös yrityskaupan mahdollisen toteutumisen jälkeiset uudet markkinaosuudet. Markkinaosuustarkastelussa ratkaistaan, kasvaako markkinavoima kilpailun ja hyvinvoinnin kannalta haitallisiin mittoihin.

Pelkästään suuri markkinaosuus ei kuitenkaan kerro kaikkea, vaan merkitystä on myös esimerkiksi sillä, pääseekö kyseisille markkinoille helposti uusia kilpailijoita. Jos markkinoille pääsyn esteet ovat suuret, myös suurella markkinavoimalla on tällöin painavampi merkitys kuin silloin, jos uusien yritysten pääsy markkinoille on helppoa, jolloin uutta kilpailua voi syntyä nopeastikin. Yrityskauppavalvonnassa markkinavoimaa arvioidaan nimenomaan asiakkaiden näkökulmasta eli miten yrityskauppa vaikuttaa kilpailuun markkinoilla ja sitä kautta asiakkaisiin.

Seuraavaksi selvitetään, syntyykö yritykselle määräävä markkina-asema tai vahvistuuko se. Lisäksi tulee arvioida, estyykö kilpailu yrityskaupan vuoksi merkittävällä tavalla kyseisillä relevanteilla markkinoilla. Tämä edellyttää yrityskaupan hyötyjen ja haittojen punnintaa. Seuraisiko yrityskaupasta enemmän hyötyä kuin haittaa markkinoille, kilpailutilanteelle ja viime kädessä kuluttajille? Yrityskaupoista seuraa yleensä monenlaisia tehokkuusetuja, kuten tuotantokustannusten pienenemistä ja uutta innovaatiovoimaa. Nämä tekijät tasapainottavat yritysten markkinavoiman kasvusta mahdollisesti aiheutunutta kilpailun vähentymistä ja sen haittoja. Tasapainottavien tehokkuusvaikutusten tulee olla suuria, koska määräävä markkina-asema itsessään merkitsee määritelmällisesti kilpailun selvää heikkenemistä. Yrityskauppaa ei voida sellaisenaan hyväksyä, jos se ei sisällä tehokkuusvaikutuksia, koska tällöin siihen ei liity markkinavoiman haitallisuutta tasapainottavaa tekijää.

Jos yrityskauppaa ei voida sellaisenaan hyväksyä, sille voidaan asettaa ehtoja, joista yritys neuvottelee Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa. Yrityskaupan varsinainen kieltopäätös edellyttää, ettei kilpailun estyminen määräävän markkina-aseman syntymisen tai vahvistumisen seurauksena ole vältettävissä kaupalle asetettavien ehtojen avulla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]