Minilex - Lakipuhelin

Yrityskauppavalvonnan tavoitteet

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yrityskauppavalvonnan tavoitteena on vapaan kilpailun turvaaminen markkinoilla. Yrityskauppavalvontaa harjoittaa Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirasto, jolle ilmoitus yrityskaupasta on tehtävä. Kaikista yrityskaupoista ei toki tarvitse tehdä ilmoitusta kilpailuviranomaisille, vaan kyseeseen tulevat hyvin suuret, tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat. Eräänä tavoitteena on siis valvoa vain suurimpia yrityskauppoja, joista voi aiheutua haittaa vapaalle kilpailulle.

Yrityskauppavalvonta poikkeaa muusta kilpailuvalvonnasta kahdella tavalla. Ensinnäkin siinä, että yrityskauppavalvonta on etukäteisvalvontaa sekä toiseksi huomion kohteen vuoksi. Yrityskauppavalvonnassa huomio kohdistuu markkinoiden rakenteeseen kun taas muu kilpailuvalvonta, kuten kartellikiellon kontrolli, perustuu yritysten markkinakäyttäytymisen seuraamiseen.  Kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön puututaan tarvittaessa jälkikäteen, kun taas yrityskauppojen valvonta tapahtuu siis ennen varsinaista kauppojen lukkoon lyömistä.

Yrityskaupoissa on kyse normaaleista liiketaloudellisista järjestelyistä, joiden vaikutukset ovat yleensä talouden toimintaa edistäviä, mutta joihin toisaalta voidaan ryhtyä kilpailun rajoittamistarkoituksessa tai joiden seurauksena kilpailu voi huomattavasti rajoittua tai vääristyä. Yrityskauppavalvonnalla pyritään valvomaan etukäteisesti markkinoiden toimintaa ja kilpailuolosuhteiden säilymistä. Tavoitteena on, ettei yksittäinen markkinatoimija saa liian suurta mahdollisuutta vaikuttaa markkinoiden vaihdannan ehtoihin.

Yrityskaupat ovat siis luonnollinen osa markkinataloutta, eivätkä ne ole kiellettyjä lähtökohtaisesti, toisin kuin esimerkiksi kartellit tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Yrityskauppavalvonnalla tosin kontrolloidaan, että markkinoilla pysyy yllä tehokas kilpailu yleensä asettamalla ehtoja suurimille yrityskaupoille. Yrityskauppojen kieltäminenkin on viime kädessä mahdollista, mutta se on hyvin harvinainen toimenpide.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »