Minilex - Lakipuhelin

Yrityskauppojen valvonta Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa yrityskauppailmoitukset tehdään Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, jos yrityskaupan tutkiminen ei kuulu EU:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Suomen kilpailulainsäädännössä on tietyt liikevaihtorajat, joiden täyttyessä on yrityksen ilmoitettava yrityskaupoistaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkasteltavaksi. Liikevaihtorajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät yrityskaupat sekä kaupat, joissa Suomesta kertyvä liikevaihto on niin vähäinen, että yrityskaupoilla ei ole merkitystä kilpailutilanteeseen Suomessa.

Yrityskauppa on saatettava Kilpalu- ja kuluttjaviraston tietoon ensinnäkin, jos kaupan osapuolten liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa. Tämä liikevaihtoraja koskee yritysten maailmanlaajuista liikevaihtoa. Lisäksi yrityskaupalta edellytetään, että vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomessa kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa, jotta yrityskauppoja koskeva sääntely soveltuisi kauppaan. Kaikista suurimmat yrityskaupat menevät tosin sulauma-asetuksen edellytysten ja liikevaihtorajojen mukaisesti Euroopan komission valvonnan alle.

Yrityskauppavalvonnalla pyritään turvaamaan markkinoiden kilpailullinen rakenne. Valvonnassa huomion kohde on markkinoiden rakenne kun taas muussa kilpailunvalvonnassa seurataan yritysten toimintaa markkinoilla. Lähtökohta kilpailua merkittävästi estävien järjestelyjen toteutumiseen on ennakollinen valvonta. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, eikä kauppaa saa panna täytäntöön ennen kuin se on hyväksytty.

Jos havaitaan, että yrityskauppa johtaisi kilpailun vääristymiseen tai estymiseen, voidaan kaupan toteutumisen edellytykseksi asettaa ehtoja, joilla pyritään poistamaan kaupasta aiheutuvia kielteisiä kilpailuvaikutuksia. Jos ehtojenkaan avulla yrityskaupan aiheuttamaa vääristymää ei saataisi riittävältä osin poistettua, voidaan kauppa kieltää kokonaan markkinaoikeuden päätöksellä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa