Minilex - Lakipuhelin

Yrityskauppojen valvonta Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa yrityskauppailmoitukset tehdään Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, jos yrityskaupan tutkiminen ei kuulu EU:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Suomen kilpailulainsäädännössä on tietyt liikevaihtorajat, joiden täyttyessä yrityksen on ilmoitettava yrityskauppansa Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkasteltavaksi. Liikevaihtorajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät yrityskaupat sekä sellaiset kaupat, joiden Suomesta kertyvä liikevaihto on niin vähäinen, ettei sillä ole kilpailutilanteen kannalta merkitystä.

Yrityskauppa on saatettava Kilpailu- ja kuluttajaviraston tietoon ensinnäkin, jos kaupan osapuolten liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa. Tämä liikevaihtoraja koskee yritysten maailmanlaajuista liikevaihtoa. Lisäksi yrityskaupalta edellytetään, että vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomessa kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa, jotta yrityskauppoja koskevaa sääntelyä voidaan soveltaa. Kaikista suurimmat yrityskaupat menevät tosin sulauma-asetuksen edellytysten ja liikevaihtorajojen mukaisesti Euroopan komission valvonnan alle.

Yrityskauppavalvonnalla pyritään turvaamaan markkinoiden kilpailullinen rakenne, kun taas muussa kilpailunvalvonnassa seurataan yritysten toimintaa markkinoilla. Ennakollisella valvonnalla pyritään lähtökohtaisesti havaitsemaan ja ennalta estämään kilpailua merkittävästi estävien järjestelyjen toteutuminen. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, eikä kauppaa saa panna täytäntöön ennen kuin se on hyväksytty.

Jos havaitaan, että yrityskauppa johtaisi kilpailun vääristymiseen tai estymiseen, voidaan kaupan toteutumisen edellytykseksi asettaa ehtoja, joilla pyritään poistamaan kaupasta aiheutuvia kielteisiä kilpailuvaikutuksia. Jos ehtojenkaan avulla yrityskaupan aiheuttamaa vääristymää ei saataisi riittävältä osin poistettua, voidaan kauppa kieltää markkinaoikeuden päätöksellä kokonaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa