Minilex - Lakipuhelin

Yleisöjulkisuus oikeudenkäynnin lähtökohtana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleisöllä on oikeus olla kuulemassa asian käsittelyä tuomioistuimessa julkisessa suullisessa istunnossa, ellei laissa toisin säädetä. Suullinen istunto on pääsääntöisesti julkinen kaikissa tuomioistuimissa. Yleisöjulkisuus koskee vain sellaisia menettelyn vaiheita, joissa asianosaisella itselläänkin on oikeus olla läsnä tai joissa kuullaan jotakuta henkilökohtaisesti. Tällaisia ovat asian valmisteleva ja varsinainen suullinen käsittely. Mikäli tuomioistuin ei järjestä suullista istuntoa vaan asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä, ei yleisöllä luonnollisestikaan ole oikeutta olla siinä paikalla. Sellainen suljettu menettely, joissa asianosainen ja yleisö eivät saa olla paikalla, on esimerkiksi tuomioistuimen jäsenten pitämä neuvottelu asian ratkaisemiseksi asianosaisten kuulemisen jälkeen.

Jokaisella on oikeus olla läsnä asian julkisessa suullisessa käsittelyssä, jollei laissa toisin säädetä. Mikäli yleisöjulkisuutta on tuomioistuimen määräyksellä rajoitettu, toimitetaan suullinen käsittely ilman yleisön läsnäoloa. Tuomioistuin voi asianosaisen pyynnöstä tai erityisestä syystä muutoinkin päättää, että suullinen käsittely toimitetaan kokonaan tai tarpeellisin osin yleisön läsnä olematta. Yleensä syy liittyy arkaluontoisten tietojen suojaamiseen tai asianosaisten nuoreen ikään.

Yleisöllä on oikeus tulla seuraamaan istuntoa ilman velvollisuutta ilmoittaa nimeään tai henkilöllisyyttään. Istuntosalissa on kuitenkin yleensä rajoitetusti tilaa, jolloin oikeudenkäynnin puheenjohtaja voi rajoittaa yleisön määrää tilanpuutteen vuoksi. Häiritsevästä tai sopimattomasta käyttäytymisestä johtuen henkilö voidaan puheenjohtajan päätöksellä poistaa istunnosta ja hänet voidaan tuomita maksamaan järjestyssakko.

Yleisöjulkisuutta on lisäksi myös tiedotusvälineiden välittämä informaatio tuomioistuimissa käsiteltävistä asioista. Nykyään tämä välillinen yleisöjulkisuus on merkittävämpää, kuin yleisön oikeus olla itse läsnä oikeudenkäynnissä, vaikka korkean mediakiinnostuksen kohteena olevien asioiden käsittelyä saapuukin usein seuraamaan suuri joukko yleisöä.

Pääsäännön mukaan yleisöllä on siis oikeus olla paikalla suullisessa istunnossa. Tätä oikeutta voidaan ainoastaan laissa säädetyin edellytyksin rajoittaa. On kuitenkin syytä huomioida, että kaikissa tuomioistuimissa ei aina järjestetä suullista istuntoa. Tuomioistuimesta voi tiedustella etukäteen, mitä asioita siellä on tulossa käsittelyyn ja onko yleisöjulkisuutta niiden osalta rajoitettu. Nuoria henkilöitä ja arkaluontoisia asioita koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi seksuaalirikoksissa, oikeudenkäynti pidetään yleensä ilman yleisön läsnäoloa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa