Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuin ratkaisun julkisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimen ratkaisu on yleensä julkinen, ellei sitä ole erikseen säädetty salassa pidettäväksi. Tuomioistuimen ratkaisun julkisuudella tarkoitetaan, että itse ratkaisu on julkinen, asianosaisten nimet ja asiakirjat ovat julkisia ja yleisö saa olla läsnä ratkaisua annettaessa tuomioistuimen käsittelyssä. Osaan ratkaisusta voi olla salassapitovelvoite, jolloin tämä osa ratkaisusta ei ole julkinen lain nojalla ja osaan tuomioistuin voi antaa salassapitomääräyksen, jolloin osa tuomiosta salataan tarpeellisilta osin. Tuomioistuimen päätökseen soveltuu julkisuusperiaate, jonka mukaan kaikki on julkista, ellei toisin ole määrätty. Tuomioistuimen päätöksen julkisuudesta säädetään laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa.

Ratkaisu voi olla julkinen kokonaan tai osittain. Ratkaisun lopputulos sekä sovellettavat lainkohdat ovat kuitenkin aina julkisia eikä niitä voi pitää salassa.  Tuomioistuin voi määrätä ratkaisun osittain salassa pidettäväksi, jos ratkaisu sisältää salassa pidettäviä asiakirjoja. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi henkilön yksityiselämään, terveydentilaan tai sosiaalihuoltoon liittyviä seikkoja taikka tietoja rikoksen uhrista sisältävät asiakirjat, joiden antaminen loukkaisi rikoksen uhrin oikeuksia tai hänen läheisiään tai muistoaan. Tuomioistuin voi myös erityisestä syystä tai asianosaisen pyynnöstä päättää, että osa ratkaisusta pidetään salassa, jos se sisältää tietoja, jotka on pidettävä salassa toisen lain nojalla ja tietojen julkiseksi tuleminen aiheuttaisi todennäköisesti vahinkoa tai merkittävää haittaa niille, joiden takia salassapitovelvollisuus on säädetty. Kun suullinen käsittely toimitetaan yleisön läsnä olematta, ei käsittelyssä tulleita tietoja välttämättä anneta julkisuuteen.  Tuomioistuin voi myös päättää salata asianomistajan henkilöllisyyden, mikäli rikosasia koskee erityisen arkaluonteista yksityiselämää koskevaa seikkaa tai tietoa turvapaikanhakijan henkilöllisyyden säilöön ottamista koskevassa asiassa, jollei ole ilmeistä, että sen antaminen ei vaarantaisi turvapaikanhakijan tai hänen läheisensä turvallisuutta. Esimerkiksi seksuaalirikoksissa ei uhrin nimeä anneta julkisuuteen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Päätöksen salaamisesta päätetään asianosaisen pyytäessä, tuomioistuimen niin harkitessa tai kun tietoja annetaan julkisuuteen ulkopuoliselle. Tuomioistuin ei voi myöhemmin enää muuttaa päätöstään ratkaisun julkisuudesta. Tuomioistuimen ratkaisun saa nähtäväksi menemällä tuomioistuimeen ja pyytämällä päätöstä nähtäväksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa