Minilex - Lakipuhelin

Tiedottaminen tuomioistuinten ratkaisuista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainkäytössä tulee noudattaa avoimuutta, jota toteutetaan tuomioistuimissa tiedottamalla jutuista viestintäsuunnitelmien mukaisesti. Tiedottamisen tavoitteena on muun muassa, että tuomioistuinten tehtävät ja toiminta tunnetaan, ja että niiden ratkaisut ymmärretään oikein.

Ennen kuin yksittäisestä oikeusjutusta tiedotetaan suurelle yleisölle, tulee jutun asianosaisia tiedottaa ratkaisun sisällöstä mahdollisuuksien mukaan. Jos asia on yhteiskunnallisesti merkittävä tai se on synnyttänyt huomattavaa kiinnostusta julkisuudessa, sekä tarvittaessa muutoinkin, tuomioistuimen on huolehdittava mahdollisuuksiensa mukaan siitä, että asianosainen saa ratkaisun sisällöstä tiedon ennen kuin ratkaisun sisältävästä asiakirjasta annetaan tieto yleisölle.

Riita-asioita koskevat tuomioistuinten ratkaisut ovat pääsääntöisesti julkisia, mutta tuomioistuin voi julistaa osan ratkaisusta salassa pidettäväksi asianosaista tai sivullista koskevien arkaluonteisten tietojen tai yksityiselämän suojaamiseksi. Tuomioistuimen ratkaisun lopputulos ja sovelletut lainkohdat ovat julkisia. Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus järjestävät tiedottamisen antamalla tiedotteita toiminnastaan sekä julkaisemalla ennakkotapauksia Internet-sivuillaan.

Mikäli tuomioistuimen ratkaisu on lain perusteella määrätty salassa pidettäväksi, tulee ratkaisusta laatia julkinen seloste, jos asia on yhteiskunnallisesti merkittävä tai se on synnyttänyt huomattavaa kiinnostusta julkisuudessa. Julkinen seloste sisältää pääpiirteittäin selostuksen asiasta ja ratkaisun perusteluista. Erityisen arkaluontoista henkilön yksityiselämään liittyvää rikosta koskeva julkinen seloste on myös julkistettava niin, että asianomistajan henkilöllisyys ei paljastu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa