Minilex - Lakipuhelin

Velkojan oikeussuojakeinot velallisen suoritushäiriön varalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkojalla on erilaisia keinoja turvata oma asemansa velallisen suoritushäiriön varalta. Velkoja voi ensinnäkin pidättäytyä omasta suorituksestaan, kunnes velallinen tekee sopimuksen mukaisen suorituksen. Velkoja voi myös vaatia velalliselta virheellisen suorituksen korjaamista. Velkojalla on lisäksi oikeus vaatia hinnanalennusta tai vahingonkorvausta velallisen sopimusrikkomuksen johdosta aiheutuneista menetyksistä. Velkoja voi edellä mainittujen lisäksi turvautua myös sopimussakkoon, jos sopimussakosta on osapuolten kesken sovittu.

Jos sopimusrikkomus on olennainen, velkojalla on oikeus purkaa sopimus. Velkojalla voi olla myös oikeus purkaa kauppa jo ennen kuin sopimusrikkomus tapahtuu. Tämä edellyttää kuitenkin riittävää todennäköisyyttä sopimusrikkomuksen tapahtumisesta. Velkojan on reklamoitava velallisen sopimusrikkomuksesta kohtuullisen ajan kuluessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa