Minilex - Lakipuhelin

Velvollisuus virheen korjaamiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos vastapuolen suorituksessa on virhe, voi sopimusosapuoli yleensä vaatia vastapuolelta virheen oikaisemista. Tällöin virheellisen suorituksen tehneellä myyjällä on velvollisuus virheen korjaamiseen ilman, että siitä aiheutuu kustannuksia ostajana toimivalle osapuolelle. Virheen korjaaminen tarkoittaa, että osapuoli korjaa suorituksensa vastaamaan sovittua.

Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen virheen korjaamiseen, jos siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Myyjän korjausvelvollisuus edellyttää, että ostaja on reklamoinut virheestä kohtuullisen ajan kuluessa. Jos virheen korjaaminen ei tule kyseeseen esimerkiksi sen takia, että suorituksen luonteen vuoksi virheen korjaaminen on mahdotonta, sopimusosapuoli voi turvautua muihin velkojan oikeusturvakeinoihin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Myyjä voi virheen korjaamisen sijaan tehdä uuden toimituksen. Sopimusosapuolet voivat sopimuksella laajentaa sopimusosapuolen velvollisuutta virheen korjaamiseen ottamalla esimerkiksi takuuta koskevan ehdon.

Käytetyn asunnon ja kiinteistön kaupassa myyjällä ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti velvollisuutta korjata asunnossa tai kiinteistössä olevaa virhettä. Tällöin ostajan on turvauduttava muihin oikeussuojakeinoihin. Ostajan on tällöin yleensä itse huolehdittava virheen korjaamisesta ja vaadittava korjauksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamista myyjältä

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa