Minilex - Lakipuhelin

Vaalikelpoisuuden menettäminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Luottamushenkilö voi joskus menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden, jolloin hän ei voi enää jatkaa tehtävässään. Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Jos esimerkiksi joku valtuutetuista olisi menettänyt vaalikelpoisuutensa, on kunnanvaltuuston tehtävä todeta vaalikelpoisuus menetetyksi.

Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan väliaikaisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi 34 tai 35 §:ssä taikka 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.

Yleensä kunnan palveluksessa toiminen aiheuttaa sen, ettei henkilö ole kelpoinen valtuustoon, hallitukseen eikä lautakuntaan. Tästä on kuitenkin olemassa poikkeus. Henkilö ei menetä kelpoisuuttaan kunnan toimielimiin, jos hänet valitaan väliaikaisesti johonkin palvelussuhteeseen kunnassa. Tällainen väliaikainen palvelussuhde voi kestää korkeintaan kuusi kuukautta. Palvelussuhteen kestäessä luottamushenkilö ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.

Luottamushenkilön toimiessa väliaikaisessa palvelussuhteessa, hoitaa luottamustoimea varajäsen. Ei ole siis mahdollista, että sama henkilö toimisi esimerkiksi valtuutettuna ja kunnallisessa palvelussuhteessa yhtä aikaa. Yli puoli vuotta kestävä palvelusuhde ei ole väliaikainen, vaan pysyväisluonteinen, joten puolen vuoden määräajan ylittäminen johtaa heti vaalikelpoisuuden menettämiseen. Samoin, jos kunnallinen viranhaltija saa virkavapaata tai työntekijä työstä lomaa, on tämä kuitenkin edelleenkin palvelussuhteessa. Kun palvelusuhde tällöin siis todellisuudessa yhä jatkuu, ei viranhaltija tai kunnan työntekijä ole enää vaalikelpoinen.

Samoin, jos luottamushenkilö julistetaan kesken toimikauden holhouksenalaiseksi, hän menettää vaalikelpoisuutensa, sillä holhouksen alaisen henkilön ei voida olettaa suoritutuvan yhteisten asioiden hoitamisesta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »