Minilex - Lakipuhelin

Kuka on vaalikelpoinen lautakuntaan?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Henkilöllä, joka haluaa lautakunnan jäseneksi, on oltava ensinnäkin yleinen vaalikelpoisuus. Yleinen vaalikelpoisuus on henkilöllä, jonka kotikunta kyseinen kunta on, jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan ja joka ei ole holhouksen alainen.

Vaalikelpoisuus lautakuntaan edellyttää yleisen vaalikepoisuuden lisäksi vaalikelpoisuutta valtuustoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tietyissä asemissa, viroissa tai työtehtävissä toimivat henkilöt rajautuvat vaalikelpoisuuden ulkopuolelle.

Lisäksi eräät henkilöt on rajattu vaalikelpoisuuden ulkopuolelle. Vaalikelpoisia eivät ole asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa olevat henkilöt, henkilöt, jotka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa sekä henkilöt, jotka ovat hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä tai johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavan toimielimen osalta henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtajalta puuttuu vaalikelpoisuus. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »