Minilex - Lakipuhelin

Kunnanhallituksella on otto-oikeus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kunnanhallituksella on niin sanottu otto-oikeus. Se merkitsee sitä, että kunnanhallitus voi ottaa uudelleen käsiteltäväksi tiettyjen tahojen tekemiä päätöksiä.

Kunnanhallituksella on oikeus ottaa käsiteltäväkseen kunnanhallituksen jaoston tai jonkin alaisensa viranomaisen päättämä asia. Kunnanhallitus voi käyttää otto-oikeutta myös yksittäisen viranhaltijan päätökseen, jos tämä toimii kunnanhallituksen alaisena. Kunnanhallituksen alaisia viranomaisia ovat lautakunnat, toimikunnat ja johtokunnat.

Toisin sanoen kunnanhallitus voi päättää, että se käsittelee jonkin asian, joka tavallisesti kuuluu jollekin muulle taholle. Jos kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan, menettää aikaisempi päätös merkityksensä. Aikaisempi päätös on siis tällöin vailla oikeudellista merkitystä. Kunnanhallituksen on käytettävä otto-oikeuttaan viimeistään oikaisuvaatimusaikana, joka on neljätoista päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Varsinaisen päätöksen asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi tehdä kunnanjohtaja, kunnanhallitus tai kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunta voi halutessaan päättää, että jollakin sen viranhaltijoista on oikeus päättää asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunta voi määrätä kyseisestä viranhaltijasta johtosäännössä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »