Minilex - Lakipuhelin

Yleinen vaalikelpoisuus kunnallisvaaleissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuntalaissa on määritelty yleinen vaalikelpoisuus. Kaikkia kunnan luottamushenkilöitä koskevia vaalikelpoisuuden edellytyksiä kutsutaan yleiseksi vaalikelpoisuudeksi. Kelpoisuus tarkoittaa tiettyjä edellytyksiä, jotka henkilön tulee täyttää voidakseen asettua ehdokkaaksi. Näitä yleisen vaalikelpoisuuden edellytyksiä on kolme.

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Samoin vaalikelpoiselta henkilöltä edellytetään, että hänellä on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan ja että hän ei ole holhouksen alainen. Äänioikeus on 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä. Ehdokkaaksi saa asettua 17-vuotias, jos tämä täyttää 18 viimeistään vaalipäivänä. Kunnallinen äänioikeus on myös Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisilla ja myös niiden Pohjoismaiden kansalaisilla, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin. Näiden tulee kuitenkin asua kunnassa. Pelkkä tilapäinen oleskelu ei riitä.

Kolmas edellytys siis oli, ettei henkilö ole holhouksen alainen eli vajaavaltainen. Holhouksen alainen henkilö on kykenemätön hoitamaan itseään ja omaisuuttaan koskevia asioita. Holhouksen alaisen ihmisen taloudellinen asema, toimeentulo tai muut tärkeät edut ovat vaarassa. Jos et kykene hoitamaan omia asioitaan, ei kykene myöskään toimimaan luottamustehtävissä.

Yleinen vaalikelpoisuus ei edellytä Suomen kansalaisuutta. Myös eräät ulkomaalaiset ovat vaalikelpoisia. Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaiset saavat asettua ehdokkaiksi kunnallisvaaleihin. Samoin niiden Pohjoismaiden kansalaiset, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, saavat asettua ehdokkaiksi. Ne Euroopan unionin ja muiden Pohjoismaiden kansalaiset, jotka asuvat jossain Suomen kunnassa, ovat vaalikelpoisia kyseisessä kunnassa. Nämä ulkomaalaiset saavat myös äänestää kunnallisvaaleissa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa