Minilex - Lakipuhelin

Todistustaakka vahinkotapahtumasta on vahingon kärsijällä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausasiat ovat riita-asioita, joten niissä noudatetaan yleistä sääntöä jonka mukaan kantajan on näytettävä väitteensä toteen. Korvausasioissa tämä tarkoittaa sitä, että todistustaakka vahingon suhteen on vahingon kärsijällä. Korvauksia saadakseen hänen on todistettava niin vahingon aiheutuminen, aiheutuneen vahingon määrä, kuin syy-yhteys vahingon ja väitetyn vahingon aiheuttajan toiminnan välillä.

Todistustaakkasäännöksen taustalla on se, että vahingoittunut omaisuus on yleensä vahingon kärsijän itsensä hallussa, joten hänellä itsellään on paras mahdollisuus selvittää ja oikeudenkäynnissä todistaa, millä tavoin vahinko on ilmennyt. Taustalla on myös yleinen riita-asioiden oikeudenkäyntejä ohjaava sääntö, jonka mukaan sen joka esittää vaatimuksia toista kohtaan tulee myös osoittaa vaatimuksensa taustalla olevat seikat toteen.

Se millaista näyttöä vahingon kärsijän on esitettävä, riippuu korvausasian ominaisuuksista ja vaihtelee eri tapauksissa. Yleensä tuomioistuin ei edellytä, että vahingon tapahtuminen osoitetaan toteen täysin yksiselitteisesti sekä kaikki muut vaihtoehtoiset tapahtumankulut poissulkevasti. Tämä on käytännössä yleensä jopa mahdotonta. Riittää, että vahingon kärsijä osoittaa vahingon syntymisen olevan todennäköistä sellaisella vakuuttavuuden asteella, jota vahingon aiheuttajakaan ei ole pystynyt horjuttamaan omalla vastatodistelullaan.

Esinevahingoissa riittää yleensä sen näyttäminen, että esine on jollain tavoin vahingoittunut. Tällöin on verrattava esineen alkuperäistä kuntoa siihen, mitä se on vahinkotapahtuman jälkeen. Henkilövahingoissa vahingon näyttämiseksi vaaditaan yleensä lääketieteellistä lausuntoa, varsinkin psyykkisten sairauksien kohdalla, koska niitä voi olla mahdotonta nähdä objektiivisesti.

Jos vahinko ilmenee liiketoiminnassa tulevaisuudessa saamatta jäävinä tuloina, todistelu kohdistuu tulevaisuuden tapahtumiin. Vahingon kärsijän on siis esitettävä riittävän vakuuttavaa näyttöä siitä, että hän olisi toiminnassaan ansainnut paremmin jos vahinkoa ei olisi aiheutunut. Tulevaisuutta ei tietenkään voi koskaan ennustaa täysin varmasti, joten tällaisen vahingon korvaamisessa tuomioistuin saa edellyttää tavanomaista vakuuttavampaa näyttöä korvausvaatimuksen perusteeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa