Minilex - Lakipuhelin

Tuottamuksen aste voi vaikuttaa todistustaakkaan vahingonkorvausasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuottamuksen asteella eli sillä, pidetäänkö vahinkoon johtanutta toimintaa tuottamuksellisena vai tahallisena, voi olla merkitystä siihen kenellä on korvausasiassa todistamistaakka. Pääsääntönähän on, että vahingon kärsijän vastuulla on todistaa vahingon aiheutuminen sekä osoittaa vahingon aiheuttajan osallisuus vahinkoon. Eräissä tapauksissa todistustaakka siirtyy kuitenkin vahingon aiheuttajalle hänen tuottamuksensa asteen perusteella. Tietyissä tilanteissa taas edellytetään että vahingon kärsijä kykenee osoittamaan sen, että vahingon aiheuttajan toiminta osoittaa riittävän korkeaa tuottamuksen astetta.

Esimerkiksi jos vahingon aiheuttaja on työntekijän asemassa ja hänen syykseen voidaan lukea vain lievä tuottamus, korvausvelvollisuutta ei synny. Vahingon kärsijän tulee osoittaa, että tuottamus on lievää suurempi eli toisin sanoen työntekijä on aiheuttanut vahingon joko tahallisesti tai tuottamuksellisesti. On syytä huomata, että jo lieväkin tuottamus synnyttää korvausvastuun työnantajalle isännänvastuun nojalla. Työntekijän oman korvausvastuun syntyminen edellyttää siis tätä korkeampaa tuottamuksen astetta.

Vaikka vahingon aiheuttaja ei olisikaan työntekijä, useissa tilanteissa korvausvastuuta voidaan sovitella jos vahingon aiheuttajan syyksi luetaan vain lievä tuottamus. Jos vahingon kärsijä haluaa tällaisessa tilanteissa saada korvauksen täytenä ilman sovittelua, hänen on osoitettava, että vahingon aiheuttajan toiminta osoittaakin korkeampaa tuottamuksen astetta kuin vain lievää tuottamusta.

Jos vahinko on aiheutettu sopimussuhteessa, vahingon aiheuttajan oletetaan toimineen tuottamuksellisesti, ellei hän muuta osoita. Tällöin siis todistustaakka siirtyy ensisijaisesti vahingon aiheuttajalle ja hänen on vastuusta vapautuakseen osoitettava, ettei hänen toimintansa ollut tuottamuksellista eikä tahallista.

Eräissä tilanteissa korvausvastuu voi syntyä vain tahallisen teon johdosta, joten tällöin vahingon kärsijän on näytettävä toteen vahingon aiheuttajan toiminnan tahallisuus. Jos hän kykenee osoittamaan vahingon aiheuttajan syyksi vain lievän tai tavallisen tuottamuksen asteen, korvausvastuu poistuu siis kokonaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa