Minilex - Lakipuhelin

Tuottamuksen aste voi vaikuttaa todistustaakkaan vahingonkorvausasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuottamuksen asteella eli sillä, pidetäänkö vahinkoon johtanutta toimintaa vahinkona vai tahallisena, voi olla merkitystä siihen kenellä on korvausasiassa todistamistaakka. Pääsääntönä on, että vahingon kärsijän vastuulla on todistaa vahingon aiheutuminen, osoittaa vahingon aiheuttajan osallisuus vahinkoon ja määritellä vahingon määrä eli tappio. Tähän on kuitenkin kaksi poikkeusta. Eräissä tapauksissa todistustaakka siirtyy vahingon aiheuttajalle hänen tuottamuksensa asteen perusteella. Tietyissä toisenlaisissa tilanteissa taas edellytetään, että vahingon kärsijä kykenee osoittamaan, että vahingon aiheuttajan toiminta osoittaa riittävän korkeaa tuottamuksen astetta.

Jos vahinko on aiheutettu sopimussuhteessa, vahingon aiheuttajan oletetaan toimineen tuottamuksellisesti, ellei hän muuta osoita. Tällöin todistustaakka siirtyy ensisijaisesti vahingon aiheuttajalle ja hänen on vastuusta vapautuakseen osoitettava, ettei hänen toimintansa ollut tuottamuksellista eikä tahallista. 

Eräissä tilanteissa korvausvastuu voi syntyä vain tahallisen teon johdosta, jolloin vahingon kärsijän on näytettävä toteen vahingon aiheuttajan toiminnan tahallisuus. Jos hän kykenee osoittamaan vahingon aiheuttajan syyksi vain lievän tai tavallisen tuottamuksen asteen, korvausvastuu poistuu kokonaan.

Jos vahingon aiheuttaja on työntekijän asemassa ja hänen syykseen voidaan lukea vain lievä tuottamus, ei hänelle synny korvausvelvollisuutta. Vahingon kärsijän tulee osoittaa, että tuottamus on lievää suurempi eli toisin sanoen, että työntekijä on aiheuttanut vahingon joko tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Sen sijaan on syytä huomata, että jo lieväkin tuottamus synnyttää korvausvastuun työntekijän työnantajalle isännänvastuun nojalla. Ainosastaan työntekijän oman korvausvastuun syntyminen edellyttää siis lievää korkeampaa tuottamuksen astetta.

Vaikka vahingon aiheuttaja ei olisikaan työntekijä, useissa tilanteissa korvausvastuuta voidaan sovitella, jos vahingon aiheuttajan syyksi luetaan vain lievä tuottamus. Jos vahingon kärsijä haluaa saada korvauksen täytenä ilman sovittelua on hänen osoitettava, että vahingon aiheuttaja syyllistyi korkeampaan tuottamukseen kuin vain lievään tuottamukseen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Tuottamus käsittää huolimattomuuden, jota vahinkojen välttämiseksi tulisi kussakin tilanteessa noudattaa

- Todistustaakka saattaa langeta vahingonkorvaussuhteen eri osapuolille riippuen vahingon aiheuttajan tuottamuksen asteesta

Varoitukset

- Yleensä todistustaakka on lähtökohtaisesti vahingon kärsijällä, mutta sopimussuhteissa todistustaakka on lähtökohtaisesti vahingon aiheuttajalla

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]