Minilex - Lakipuhelin

Korvauskanne: Rikokseen perustuva korvauskanne

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos korvausvaatimus koskee rikoksella aiheutettua tai muuten olennaisesti rikokseen perustuvaa vahinkoa, korvauskanne voidaan panna vireille sen paikkakunnan alioikeudessa jossa on voitu tuomita rangaistus kyseisestä rikoksesta. Rikosasioissa pääsäännön mukaan toimivaltainen tuomioistuin on se, jonka tuomiopiirissä rikos on tehty. Kanne voidaan vaihtoehtoisesti nostaa myös muussa vahingonkorvausasian suhteen toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Rikosasian käsittelyssä vahingonkorvauskannetta voi ajaa joko syyttäjä tai vahingon kärsijä itse. Jos syyttäjä on pannut rikosasian vireille, vahingon kärsinyt voi pyytää syyttäjää ajamaan vahingonkorvausvaatimusta rikosasiassa hänen puolestaan, mikäli se voi tapahtua ilman olennaista haittaa eikä vaatimus ole ilmeisen perusteeton. Jos syyttäjä kieltäytyy ajamasta vahingon kärsijän korvausvaatimusta tai vahingon kärsijä nimenomaisesti haluaa itse ajaa korvausvaatimustaan, vahingon kärsijälle tulee antaa mahdollisuus esittää vaatimuksensa rikosasiaa käsittelevässä tuomioistuimessa.

Jos vahingonkorvaus- ja rikosasiat ovat vireillä erillisinä asioina, tuomioistuin voi siirtää ne käsiteltäväksi yhteisesti. Tällä tavalla saadaan kaksi toisiinsa liittyvää asiaa selvitetyksi yhdellä käsittelyllä, mikä säästää aikaa ja vaivaa niin tuomioistuimelta kuin prosessin asianosaisiltakin. Jos asiat ovat käsiteltävänä kahdessa eri tuomioistuimessa, asiat siirretään yhteiseen käsittelyyn vain, jos siihen on erityisiä syitä. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, kun toisen asian ratkaisu selkeästi helpottaisi toisenkin asian käsittelyä. Toisaalta jos asia sitä edellyttää, tuomioistuin voi päättää että rikosasian yhteydessä esitetty vahingonkorvausvaatimus käsitellään kaikesta huolimatta rikosasiasta erillisenä asiana.

Vaikka tuomioistuin lopulta toteaisikin että vahinkoa aiheuttanut teko ei ole rikos, vahingonkorvausvaatimuksen käsittelyä voidaan jatkaa samassa tuomioistuimessa normaalissa riita-asioiden käsittelyjärjestyksessä. Tuomioistuinta ei siis tarvitse vaihtaa kesken prosessin, vaan asia voidaan käsitellä loppuun samassa tuomioistuimessa jossa alkuperäinen rikosasiakin käsiteltiin.

On huomattava, että vahingonkorvausasialla ja rikosasialla on oltava yhteys toisiinsa, jotta ne voitaisiin käsitellä samassa käsittelyssä. Korvausvaatimuksen on siis koskettava juuri sitä vahinkoa, joka on aiheutunut syytteeseen asetetusta rikoksesta. Jos vahingon aiheuttaja on syyllistynyt useihin muihinkin rikoksiin, vahingon kärsijä ei voi vaatia korvauksia minkä tahansa rikoksen käsittelyn yhteydessä, vaan ainoastaan siinä käsittelyssä jonka kohteena on vahingon aiheuttanut rikos.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]