Minilex - Lakipuhelin

Todistustaakka vastuusta vapauttavasta asiasta on korvausvelvollisella

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausasioissa todistustaakka on suurelta osin vahingon kärsijällä. Hänen on osoitettava muun muassa vahingon tapahtuminen sekä vahingon aiheuttajan osallisuus vahinkoon. Vahingon aiheuttajalla on sitä vastoin todistustaakka sellaisten seikkojen osalta jotka koituisivat hänen edukseen, eli jotka todennäköisesti vähentävät hänen korvausvastuutaan.

Oikeudenkäynti korvausasioissa on eräänlainen vastakkainasettelutilanne, jossa vahingon kärsijä ja vahingon aiheuttaja kilpailevat siitä, kumman kannan mukaan tuomioistuin asian ratkaisee. Vahingon kärsijä yrittää saattaa vastapuolensa korvausvastuuseen vahingosta, kun taas vahingon aiheuttajan tavoitteena on esittää syitä jotka osoittavat, että häntä ei tulekaan asettaa korvausvastuuseen. Kun vahingon aiheuttaja on esittänyt vastuusta vapauttavia seikkoja, vahingon kärsijä voi tietenkin yrittää esittää näitä seikkoja kumoavia vastaseikkoja vastuun palauttamiseksi. Tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, kumpi on onnistunut perustelemaan kantansa paremmin.

Vahingon aiheuttajan esittämät perusteet voivat tilanteesta riippuen joko vapauttaa hänet kokonaan korvausvastuusta taikka oikeuttaa vahingonkorvauksen sovitteluun tai alentamiseen.

Vahingon aiheuttaja voi esimerkiksi yrittää todistaa, että vahingon kärsijä on jotenkin myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Hän voi myös koittaa todistella tuomioistuimelle, että vahinko ei johtunut hänen tuottamuksellisesta toiminnastaan, tai että vahingosta vastuussa on jokin muu taho kuin hän itse. Vahingon aiheuttaja voi myös vedota johonkin seikkaan, jonka perusteella korvausvastuu olisi kohtuuton ellei sitä sovitella.

On syytä muistaa, että koska korvausasia käsitellään riita-asiana, tuomioistuin on suurelta osin sidottu niihin väitteisiin ja perusteluihin, joita asianosaiset jutussa esittävät. Tuomioistuin ei siis voi omasta aloitteestaan teettää tarkastuksia tai muuten selvittää asiaa, vaan se ratkaisee asian niiden seikkojen perusteella joita kumpikin asianosainen on esittänyt. Tämä tarkoittaa, että jos vahingon aiheuttaja ei itse vetoa vastuusta vapauttavaan seikkaan, sitä ei oteta huomioon. Tuomioistuimella, vahingon kärsijästä puhumattakaan, ei ole velvollisuutta puolustaa vahingon aiheuttajan etua oikeudenkäynnissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]