Minilex - Lakipuhelin

Korvauskanne: Vahingon aiheuttajan kotipaikka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli korvausvaatimusta ei kohdisteta julkisyhteisölle, kuten valtiolle tai kunnalle, vaan korvauksia vaaditaan joltakulta ns. luonnolliselta henkilöltä, on korvausta koskeva kanne pääsäännön mukaan nostettava vastaajan eli vahingon aiheuttajan kotipaikkakunnan tai vakituisen asuinpaikkakunnan käräjäoikeudessa. Oikeudenkäyntejä sääntelevällä oikeudenalalla eli prosessioikeudessa on pääsääntönä monissa muissakin asioissa kuin vain vahingonkorvausasioissa, että kanne nostetaan vastaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa.

Perusteena oikeuspaikkasäännökselle on se, että kun henkilöön kohdistetaan vaatimuksia, on kohtuullista että hänelle annetaan mahdollisimman hyvät mahdollisuudet puolustautua näitä häntä uhkaavia vaatimuksia vastaan. Tällöin reiluin oikeuspaikka on yleensä vastaajan koti- tai asuinpaikka. Koska tuomioistuinprosessin aloittaminen on yksin kantajan päätettävissä, on tältäkin osin reilua että vastaajalle tehdään helpommaksi saapua vastaamaan teostaan.

Kotipaikalla tarkoitetaan yleensä sitä paikkaa, johon henkilö on väestötietojärjestelmän mukaan merkitty asukkaaksi. On kuitenkin mahdollista, että henkilö esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi joutuu viettämään suuren osan ajastaan muualla kuin kotipaikkakunnallaan. Tällöin kyseessä on asuinpaikkakunta eli se paikka, jossa henkilö säännöllisesti sekä suhteellisen pitkäkestoisesti asustaa. Kotipaikka on yleensä yksiselitteisesti selvitettävissä tietojärjestelmästä, mutta kotipaikan osalta tuomioistuin ratkaisee tapauskohtaisesti, milloin tiettyä paikkaa voidaan pitää vastaajan kotipaikkana.

Vastaajan asuin- tai kotipaikka ei välttämättä ole ainoa oikea paikka, jossa vahingon kärsijä voi nostaa korvauskanteen. Joskus vaihtoehtoisia oikeuspaikkoja on useita, jolloin vahingon kärsijä saa vapaasti valita missä hän haluaa haastaa vahingon aiheuttajan vastaamaan teoistaan. Esimerkiksi jos vahingon aiheuttaja on elinkeinonharjoittaja ja vahingon kärsijä on kuluttajan asemassa ja korvausvaatimus perustuu kuluttajansuojalainsäädäntöön, vahingon kärsijän voi tavanomaisen vastaajan koti- tai asuinpaikan sijaan nostaa korvauskanteen oman koti- tai asuinpaikkansa käräjäoikeudessa. Tämä säännös kuvastaa osaltaan lain tavoitetta suojella heikossa asemassa olevia kuluttajia elinkeinonharjoittajia vastaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]