Minilex - Lakipuhelin

Todistelu tapahtuneen vahingon määrän osalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausasioissa voi joskus olla vaikea esittää vakuuttavaa näyttöä siitä, kuinka iso tapahtunut vahinko on rahallisesti arvioiden. Vahingolle on tietenkin pystyttävä määrittelemään jokin rahallinen arvo, jotta tuomioistuin pystyy ratkaisemaan, miten suuri korvausvastuu vahingon aiheuttajalle langetetaan.

Oikeudenkäyntiä koskevien säännösten, eli prosessioikeuden mukaan jutun kantajan on näytettävä väitteensä toteen. Vahingonkorvausasioissa tämä tarkoittaa sitä, että vahingon kärsijällä on vastuu esittää vahingon määrää koskevat todisteet. Jos korvattavan vahingon määrästä ei ole saatavissa tarpeeksi näyttöä tai määrää on hankalaa näyttää toteen, tuomioistuimella on valta arvioida vahingon määrä kohtuuden mukaan. Jos vahingon olemassaolo on jo todistettu vakuuttavasti,tuomioistuin ei voi jättää korvauksia tuomitsematta yksin sillä perusteella, että vahingon määrästä on epäselvyyttä.

Vaikka ensisijainen vastuu esittää todistelua vahingon määrästä on vahingon kärsijällä, tuomioistuin ei suinkaan ole sidottu hänen esittämiin arvioihin. Tuomioistuimella on oma, itsenäinen harkintavalta vahingon määrän suhteen. Esimerkiksi jos vahingon kärsijä väittää pienen vahingon oikeuttavan hänet miljoonien korvauksiin, tuomioistuin saa tietenkin tuomita vaadittua pienemmän korvauksen. Jos vahingon kärsijän vaatimukset ovat selkeästi kohtuuttomat, tuomioistuin voi jättää korvauksen kokonaan tuomitsemattakin.

Kun vahinko on aiheutunut liiketoiminnassa, vahingon määrittäminen tarkoittaa usein toteutumatta jäävästä liiketoiminnasta johtuvien tappioiden arvioimista. Liiketoiminnassa vahingon määrän näyttäminen on usein vaikeaa, sillä on toisinaan mahdotonta esittää tarkkoja arvioita siitä, miten kauppa olisi käynyt jos vahinkoa ei olisi tapahtunut. Siten tällaiset vahingon määrät jäävät usein tuomioistuimen harkinnan mukaan.

Konkreettisten esineiden kohdalla hankaluuksia voi aiheuttaa se, että vahingon suuruus voidaan määrittää useilla eri tavoilla. Vahingon määrä voidaan perustaa esimerkiksi esineen korjauskustannuksiin, uuden vastaavan esineen ostohintaan, esineen myyntiarvon alentumiseen tai muuhun arvoon. Koska korvausasiassa on vahingon kärsijän tehtävänä näyttää vahingon määrä, hän voi yleensä myös valita minkä mittarin mukaan hän vahingon laskee.

Erityisesti henkisten vahinkojen ja haittojen, kuten kivun ja kärsimyksen korvaamisessa todistelu voi olla hankalaa. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että subjektiivisten kokemusten ja tuntemusten olemassaoloa voi olla vaikea todistaa objektiivisesti vakuuttavalla tavalla, sekä siitä että näille haitoille on usein vaikea määrittää hintalappua. Tämän vuoksi tuomioistuimet ovat oikeuskäytännössä olleet toisinaan hyvinkin pidättyväisiä henkisten haittojen korvaamisen suhteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa