Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastuksen rangaistussäännökset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli tilintarkastaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen rikkoo tilintarkastuskertomuksen laatimista koskevia säännöksiä tai tilintarkastukseen liittyen antaa viranomaiselle tai tuomioistuimelle lausunnon, joka sisältää väärän tai harhaanjohtavan tiedon, voidaan tuomita tilintarkastusrikkomuksesta sakkoon. Vähäistä suuremmasta tilintarkastuslainsäädännön rikkomisesta puolestaan voidaan tuomita tilintarkastusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Ammattinimikkeen luvattomasta käyttämisestä voidaan sakkoon tuomita henkilö, joka käyttää ilman Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan tai kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan lupaa tilintarkastajan nimikettä tai muuta nimitystä, josta voidaan johtaa väärä johtopäätös ja pitää häntä hyväksyttynä tilintarkastajana.

Tilintarkastajia koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen taas voidaan tilannekohtaisista seikoista riippuen tulkita joko salassapitorikkomukseksi, salassapitorikokseksi, yrityssalaisuuden väärinkäytöksi tai yrityssalaisuuden rikkomiseksi ja täten siitä tuomitaan tilanteen vakavuudesta riippuen lievimmillään sakkoa tai vakavimmillaan vankeutta enimmillään kaksi vuotta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa