Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastajarekisteri

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Tilintarkastusvalvonta pitää tilintarkastajista rekisteriä tilintarkastukseen oikeutettujen yksilöintiä sekä tilintarkastajien toiminnan valvontaa ja hyväksymisten palauttamista varten. Rekisteriin tallennetaan tilintarkastajaksi hyväksytyn luonnollisen henkilön ja tilintarkastusyhteisöksi hyväksytyn yhteisön yksilöivät tiedot sekä muut tilintarkastajan ammatin ja liiketoiminnan harjoittamista koskevat tarpeelliset tiedot. Vain tilintarkastajarekisteriin merkityllä tilintarkastajalla on oikeus käyttää HT-, KHT- ja JHT-nimikettä.

Rekisteriin merkitään tilintarkastajan osalta muun muassa henkilötiedot ja rekisteröintipäivä, HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajaksi hyväksymisen ja sen päättymisen ajankohta. Tilintarkastusyhteisön osalta rekisteriin merkitään mm. yhteisön toiminimi ja Y-tunnus, tilintarkastusyhteisöksi hyväksymisen ja sen päättymisen ajankohta ja omistajien sekä johtohenkilöiden henkilötiedot. Tilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava Tilintarkastusvalvonnalle kaikista hyväksymisen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista sekä tilintarkastajarekisterin tietojen muutoksista.

Rekisteriin on merkitty myös tilintarkastajien mahdollisesti saamat sanktiot, kuten huomautukset, varoitukset, seuraamusmaksut ja hyväksynnän peruuttaminen. Rekisteriin merkitään tiedot myös muissa kuin ETA-maissa hyväksytyistä ja rekisteröidyistä tilintarkastajista, mikäli nämä täyttävät tilintarkastuslainsäädännössä tarkemmin määritellyt ehdot.

Jokaisella on oikeus saada kulujen korvaamista vastaan otteita ja jäljennöksiä tilintarkastajatutkintorekisterin ja tilintarkastajarekisterin tiedoista. Jokaisella on lähtökohtaisesti myös oikeus saada rekistereihin tehdyistä merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia sähköisesti. Hinnaston vahvistaa PRH. Tällä hetkellä tilintarkastajarekisteristä saatu ote maksaa 15 euroa ja todistus puolestaan 60 euroa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa