Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastajarekisteri

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kaikista KHT- ja HTM-tilintarkastajiksi ja -tilintarkastusyhteisöiksi hyväksytyistä pidetään Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan toimesta tilintarkastajarekisteriä. Kyseiseen rekisteriin merkitään jokaisen tilintarkastajan yksilöivät tiedot sekä muut ammatin- ja liiketoiminnan harjoittamista koskevat tarpeelliset tiedot. Rekisteriin on merkitty myös tilintarkastajien mahdollisesti saamat huomautukset ja varoitukset. Rekisteriin merkitään tiedot myös muissa kuin ETA-maissa hyväksytyistä ja rekisteröidyistä tilintarkastajista, mikäli nämä täyttävät tilintarkastuslainsäädännössä tarkemmin määritellyt ehdot.

Kaikista mahdollisista muutoksista tiedoissa on välittömästi ilmoitettava tilintarkastajarekisteriin kyseisen tilintarkastajan sekä tilintarkastajien valvontaelimen – eli valtion tilintarkastuslautakunnan – toimesta. Rekisteritietoja koskevista muutoksista on ilmoitettava myös Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalle. Vain tilintarkastajarekisteriin merkityllä tilintarkastajalla tai yhteisöllä on oikeus käyttää KHT- tai HTM-nimikettä.

Jokaisella on oikeus saada sähköisesti tietoja, otteita ja todistuksia tilintarkastajarekisteristä. Ote tilintarkastajarekisteristä tilataan Keskuskauppakamarin kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Laaja ote – joka sisältää kaikki tilintarkastajasta rekisteriin merkityt tiedot – maksaa 30 euroa ja suppea 15 euroa. Todistus, johon kerätään tilaajan tarpeiden mukaiset tiedot tilintarkastajarekisteristä, maksaa 60 euroa ja se tilataan ottamalla yhteyttä Keskuskauppakamariin. Kyseiset hinnat on vahvistettu Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella. Tilintarkastajien ja –yhteisöjen yhteystietoja sen sijaan saa ilmaiseksi Keskuskauppakamarin verkkosivuilta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »