Minilex - Lakipuhelin

KHT- ja HTM- tilintarkastaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

KHT- tai HTM-tilintarkastajaksi tullakseen on luonnollisen henkilön suoritettava Keskuskauppakamarin kirjanpitolautakunnan järjestämä KHT- tai HTM-tutkinto. KHT- tai HTM-tutkintoon osallistuva henkilö ei ole saanut aikaisemmalla toiminnallaan osoittaa olevansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään, hän ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä hänellä ei saa olla edunvalvojaa. Lisäksi vaaditaan korkeakoulututkinto, riittävät opinnot sekä riittävästi työkokemusta. Pidemmän työkokemuksen nojalla voidaan joistakin edellä mainituista vaatimuksista poiketa. Joko Keskuskauppakamarin kirjanpitolautakunta tai Kauppakamarin kirjanpitovaliokunta – riippuen siitä, onko kyseessä KHT- vai HTM-tutkinto – tekee päätöksen siitä, täyttääkö henkilö tutkintoon osallistumiseen edellytettävät vaatimukset.

KHT- tai HTM-tilitarkastajaksi hyväksymisen jälkeen tilintarkastajalla on velvollisuus jatkuvasti pitää yllä ja kehittää ammattitaitoaan. Hyväksyminen lakkaa lopulta sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana tilintarkastaja täyttää 70 vuotta. Tehtävien loppuun suorittamista varten voidaan hyväksymisen lakkaamiselle myöntää hakemuksesta kuitenkin vielä lykkäystä enintään seuraavan vuoden loppuun joko Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan tai Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan toimesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa