Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastajan salassapitovelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastajia ja heidän apulaisiaan koskee salassapitovelvollisuus tilintarkastustyössä tarkastuksen kohteena olevasta yhteisöstä tai säätiöstä selville saamiensa seikkojen osalta. Hän ei siis saa ilmaista näitä seikkoja ulkopuolisille. Tämä luottamuksellisuus on yksi tilintarkastuksen kulmakivistä. Vaikka tilintarkastaja lopettaisi tehtävänsä jonkin yhteisön tilintarkastajana, hänen salassapitovelvollisuutensa jatkuu tämänkin jälkeen.

Tilintarkastajan salassapitovelvollisuudesta voidaan poiketa, mikäli tilintarkastajan on ilmoitettava tai lausuttava seikasta lain nojalla tai se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty antaa seikan ilmaisemiselle hyväksyntänsä. Tilintarkastajan salassapitovelvollisuus ei koske myöskään seikkaa, jonka viranomainen, tuomioistuin tai tilintarkastuksen valvontaelin on lain nojalla oikeutettu saamaan seikan tietoonsa tai joka on jo tullut yleiseen tietoon.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »