Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastajan riippumattomuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastuslaki edellyttää tilintarkastajalta jatkuvaa riippumattomuutta toimeksiantoa suorittaessaan ja tilintarkastajan tuleekin kieltäytyä tai luopua toimeksiannosta, jos edellytykset riippumattomaan toimintaan puuttuvat. Tilintarkastaja voi edellytysten puuttumisesta huolimatta hyväksyä toimeksiannon, jos uhkaavia tekijöitä on kokonaisuudessaan pidettävä merkityksettöminä tai jos tilintarkastaja on ryhtynyt riippumattomuuttaan turvaaviin toimenpiteisiin.

Tilintarkastajan tulee ryhtyä riippumattomuuttaan turvaaviin toimenpiteisiin ainakin, jos:

  • hänellä on taloudellisia kytköksiä tai muu kuin tavanomainen liikesuhde kohdeyhtiöön
  • hän joutuisi tarkastamaan omaa toimintaansa
  • hän toimii oikeudenkäynnissä tai muussa asiassa kohdeyhtiön puolesta tai sitä vastaan
  • hänellä on läheinen suhde henkilöön, joka kuuluu kohteen johtoon tai joka on hoitanut toimeksiannon kohteena olevaa asiaa kohdeyhtiön palveluksessa
  • häntä painostetaan

Tilintarkastajan tulee kirjata toimeksiantoa koskevaan aineistoon kohtaamansa riippumattomuutta uhkaavat tekijät ja suorittamansa toimenpiteet riippumattomuutensa turvaamiseksi.

Riippumattomuuden arvioinnissa on otettava huomioon myös riippumattomuutta uhkaavat tekijät, jotka liittyvät:

  • tilintarkastusyhteisöön, jossa tilintarkastaja työskentelee, tai sen johtoon kuuluvaan henkilöön, joka työskentelee sellaisessa yksikössä, joka osallistuu merkittävästi toimeksiannon toteuttamiseen;
  • henkilöön, joka osallistuu merkittävästi tilintarkastajan valvonnassa toimeksiannon suorittamiseen tai joka välittömästi johtaa tai valvoo tilintarkastajan toimintaa

Tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksettava palkkio ei saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden.

Jos riippumattomuuden vaarantuminen johtuu tilintarkastuksen kohdeyhteisöön vaikuttavasta yritysjärjestelystä, tilintarkastajan on ryhdyttävä riippumattomuutta turvaaviin toimenpiteisiin tai luovuttava toimeksiannosta 3 kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon yritysjärjestelystä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa