Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastajan riippumattomuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastajan on oltava työssään riippumaton. Hänen tulee annettua toimeksiantoa suorittaessaan järjestää toimintansa riippumattomuuden turvaavalla tavalla. Mikäli edellytykset riippumattomaan toimintaan puuttuvat, tulee tilintarkastajan kieltäytyä vastaanottamasta toimeksiantoa, taikka luovuttava siitä.

Tilintarkastajan ei kuitenkaan ole tarpeen kieltäytyä tai luopua toimeksiannosta, mikäli tilintarkastajan riippumattomuutta uhkaavia tekijöitä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä merkityksettöminä taikka mikäli tilintarkastaja on ryhtynyt riippumattomuuttaan turvaaviin toimenpiteisiin. Laissa säädetään tarkemmin sellaisista tilanteista, joissa tilintarkastajan tulee ainakin ryhtyä riippumattomuuttaan turvaaviin toimenpiteisiin.

Tällaisia tilanteita ovat muun muassa ne, joissa tilintarkastajalla on taloudellisia taikka muita etuuksia kyseessä olevassa yhteisössä tai säätiössä tai tilintarkastajalla on muu kuin tavanomainen liikesuhde kyseiseen yhteisöön tai säätiöön. Riippumattomuutta turvaaviin toimenpiteisiin tulee ryhtyä myös esimerkiksi mikäli tarkastettavana on tilintarkastajan oma toiminta tai jos tilintarkastajaa painostetaan. Edellä tarkoitetut riippumattomuutta uhkaavat tekijät sekä toimenpiteet riippumattomuuden turvaamiseksi tulee kirjata toimeksiantoa koskeviin asiakirjoihin.

Tilintarkastajan riippumattomuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös ne tilintarkastajan riippumattomuutta uhkaavat tekijät, jotka liittyvät mahdolliseen KHT- tai HTM-yhteisöön tai muuhun laissa määriteltyyn henkilöön joka voi vaikuttaa tilintarkastajan toimintaan. Tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksettava palkkio ei saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan on lisäksi annettava yhteisön hallitukselle vuosittain kirjallinen vahvistus riippumattomuudestaan sekä ilmoitus laissa tarkoitetuista muista kuin merkityksettöminä pidettävistä riippumattomuutta uhkaavista tekijöistä, niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty riippumattomuuden turvaamiseksi sekä ilmoitus yhteisölle suorittamistaan muista kuin yhteisön tilintarkastusta koskevista tehtävistä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa