Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastajan esteellisyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastajan riippumattomuuden lisäksi tilintarkastuslaissa säädetään myös riippumattomuuteen läheisesti liittyvästä tilintarkastajan esteellisyydestä ja sen seurauksista. Tilintarkastuslaki edellyttää ensinnäkin tilintarkastajalta jatkuvaa riippumattomuutta toimeksiantoa suorittaessaan ja tilintarkastajan tuleekin kieltäytyä tai luopua toimeksiannosta, jos edellytykset riippumattomaan toimintaan puuttuvat.

Tilintarkastaja voi edellytysten puuttumisesta huolimatta hyväksyä toimeksiannon, jos uhkaavia tekijöitä on kokonaisuudessaan pidettävä merkityksettöminä tai jos tilintarkastaja on ryhtynyt riippumattomuuttaan turvaaviin toimenpiteisiin. Tilintarkastajan tulee joka tapauksessa kirjata toimeksiantoa koskevaan aineistoon kohtaamansa riippumattomuutta uhkaavat tekijät ja suorittamansa toimenpiteet riippumattomuutensa turvaamiseksi.

Tilintarkastuslaissa on lueteltu ei-tyhjentävästi tilanteita, jolloin tilintarkastaja ei ainakaan ole riippumaton, eli hän on esteellinen hoitamaan toimeksiantoa. Riippumattomuuden edellytykset puuttuvat ainakin silloin, kun:

  • tilintarkastaja kuuluu kohdeyhteisön tai samaan konserniin kuuluvan yhteisön johtoon
    • yhtiömies, hallituksen jäsen tai vastaava
  • hänen tehtävänä on kohdeyhteisön kirjanpidon tai varojen hoito taikka hoidon valvonta
  • tilintarkastaja on palvelussuhteessa kohdeyhteisöön taikka avio- tai palvelussuhteessa tai suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuussuhteessa edellisessä kahdessa kohdassa tarkoitettuun henkilöön
  • tilintarkastajalla on välitön tai välillinen omistus- tai muu oikeus osakkeeseen tai osuuteen voittoa tavoittelevassa yhteisössä
    • myös silloin, kun hänen puolisolla taikka häneen suoraan alenevassa sukulaisuussuhteessa olevalla henkilöllä on tällainen oikeus, eikä se ole merkityksetön
  • tilintarkastajan ja kohdeyhteisön tai sen johtoon kuuluvan tahon välillä on velkasuhde
  • tilintarkastajan tai tämän arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvalla on kohdeyhteisön omia tai sen takaamia rahoitusvälineitä, kuten osakkeita, tai hänelle muutoin koituu välitöntä etua sellaisesta rahoitusvälineestä tai hän osallistuu sellaista rahoitusvälinettä koskevaan liiketoimeen

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa