Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastajan esteellisyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastajan riippumattomuuden lisäksi tilintarkastuslaissa säädetään myös tilintarkastajan esteellisyydestä. Tilintarkastajan riippumattomuuden voidaan katsoa vaarantuvan silloin, kun on kyse ristiriidasta tilintarkastajan omien ja tilintarkastuksen asianmukaisuutta koskevien intressien välillä. Riippumattomuus ei esteellisyyteen verrattuna ole sellainen ns. "ehdoton tekijä", josta aina tulee seurata tilintarkastustehtävistä kieltäytyminen. Tilintarkastajan esteellisyydestä on puolestaan kyse sellaisissa laissa tarkemmin määritellyissä tilanteissa, joissa tilintarkastajan ei ainakaan voida katsoa olevan riippumaton.

Tilintarkastajan esteellisyys liittyy lain mukaan sellaiseen tilintarkastajan itsensä muodolliseen asemaan tai henkilösuhteeseen, joka on selkeästi ulkopuolisen havaittavissa. Lain mukaan tilintarkastaja ei ainakaan ole riippumaton esimerkiksi silloin, kun tilintarkastaja itse tai tilintarkastajan puoliso, veli tai sisar on yhteisön tai säätiön taikka samaan konserniin kuuluvan yhteisön yhtiömies, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja tai vastaavassa asemassa oleva.

Esteellisyyden synnyttävistä tilanteista ja esteellisyyden toteamista seuraavista menettelyistä säädetään tarkemmin tilintarkastuslaissa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa