Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastuksen ohjaus, kehittäminen ja valvonta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tilintarkastuksen ohjaus, kehittäminen ja valvonta perustuu kansallisella tasolla kolmen eri tason toimielimen tehtävänjakoon. Tilintarkastuksen yleisestä ohjauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta Suomessa vastaa valtion tilintarkastuslautakunta.

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta puolestaan vastaa tilintarkastajien hyväksymiseen ja hyväksyttyjen tilintarkastajien toiminnan valvontaan liittyvästä ohjauksesta ja kehittämisestä. Se myös valvoo ja ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta tilintarkastajat säilyttäisivät heiltä vaaditun ammattitaidon ja muut hyväksymisen edellytykset sekä toimisivat tilintarkastuslainsäädännön mukaisesti.

KHT-tilintarkastajien ja KHT-yhteisöjen laadunvarmistusta valvotaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan toimesta. Laissa säädetään tarkemmin laaduntarkastuksen ja tarkastajien määräämisestä, sisällöstä ja toteuttamistavasta sekä tarkastusta seuraavista tuloksista ja toimenpiteistä. Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta huolehtii samoista tehtävistä HTM-tilintarkastajien kohdalla.

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan tai Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan määräämän laaduntarkastajan on oltava tilintarkastukseen hyvin perehtynyt henkilö ja omattava laaduntarkastukseen pätevöittävä erityiskoulutus.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa