Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastajan määrääminen viranomaisen päätöksellä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastusvelvollisen yhteisön tulee itse valita kelpoisuusehdot täyttävä riippumaton tilintarkastaja hallinnon ja tilien tarkastusta varten.

Mikäli tilintarkastajaa ei kuitenkaan ole valittu lain mukaisesti on Aluehallintoviraston ilmoituksesta määrättävä yhteisölle tai säätiölle kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja. Tilintarkastajan määrääminen kuuluu Aluehallintoviraston toimivaltaan myös mikäli valituilta tilintarkastajalta puuttuu tehtävän edellyttämä kelpoisuus ja riippumattomuus taikka mikäli yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai yhtiösopimukseen otettua tilintarkastajien lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa määräystä on rikottu.

Virheellistä tilintarkastajan valintaa koskevan ilmoituksen saa edellä tarkoitetuissa tapauksissa tehdä kuka tahansa. Kyseessä olevan yhteisön hallitus tai siihen verrattava toimielin tai yhtiömies on kuitenkin velvollinen tekemään ilmoituksen, ellei se, jolle tilintarkastajan valitseminen kuuluu, viivytyksettä valitse kelpoisuusehdot täyttävää tilintarkastajaa. Ilmoitusvelvollisuus ei koske kommandiittiyhtiön äänetöntä yhtiömiestä.

Tilintarkastajan riippumattomuutta koskevassa asiassa Aluehallintoviraston on pyydettävä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta lausunto ennen asian ratkaisemista.

Ennen Aluehallintoviraston määräyksen antamista tulee kuulla yhteisön tai säätiön hallitusta, siihen verrattavaa toimielintä tai yhtiömiehiä. Määräys voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana ja määräys on voimassa siihen saakka, kunnes yhteisölle tai säätiölle on valittu tilintarkastaja säädetyssä järjestyksessä lääninhallituksen määräämän tilintarkastajan tilalle. Määräystä ei ole mahdollista antaa sen jälkeen, kun kyseistä tilikautta koskeva tilinpäätös on vahvistettu ja sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa