Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastajan huomautus, varoitus ja hyväksymisen peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan tai kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan on tilintarkastajien toimintaa valvoessaan annettava tilintarkastajalle varoitus, jos tämä on huolimattomuudesta tai varomattomuudesta menetellyt tilintarkastuslainsäädännön vastaisesti, rikkonut velvollisuuksiaan tilintarkastajana tai muuten perusteettomasti menetellyt tavalla, joka on omiaan alentamaan tilintarkastajien ammatillista luotettavuutta ja arvoa. Mikäli on kuitenkin olemassa asiaa lieventäviä seikkoja, tulee tilintarkastajalle varoituksen sijasta antaa vain huomautus. Sekä varoitukset että huomautukset merkitään Keskuskauppakamarin ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin, jonka tiedot ovat yleisesti kaikkien saatavilla.

Vakavammissa tilanteissa valtion tilintarkastuslautakunta peruuttaa koko rikkeen tehneen henkilön hyväksymisen tilintarkastajaksi, eikä hän siis enää voi harjoittaa tilintarkastusta. Näin toimitaan, jos tilintarkastaja on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta toiminut tilintarkastuslainsäädännön vastaisesti, varoituksen saatuaan siitä huolimatta toistuvasti rikkonut velvollisuuksiaan tilintarkastajana. Tilintarkastajaksi hyväksyminen voidaan peruuttaa myös, mikäli tilintarkastaja ei ole enää tarpeeksi ammattitaitoinen tai muuten täytä tilintarkastajaksi hyväksymisen edellytyksiä.

Hyväksymisen peruuttaminen voidaan tehdä myös määräajaksi, jolloin sen enimmäisaika on kaksi vuotta. Hyväksymisen peruuttamista käsitellessään valtion tilintarkastuslautakunnan on varattava sille tilintarkastajalle, jota asia koskee, tilaisuus tulla kuulluksi ennen lopullisen päätöksen antamista. Asiaa käsitellessään myös valtion tilintarkastuslautakunta voi tyytyä antamaan tilintarkastajalle vain varoituksen tai huomautuksen, mikäli hyväksymisen perustamisen edellytykset eivät sen mielestä täyty.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa