Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastajan henkilö ja yleinen kelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkastuksen suorittamiseen kelpoista, vaaditut edellytykset täyttävää ja lain mukaisesti tehtävään hyväksyttyä luonnollista henkilöä taikka yhteisöä.

Tilintarkastajana voi toimia ainoastaan henkilö, joka ei ole vajaavaltainen, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa taikka jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Mikäli tilintarkastajaksi on valittu yksi tai useampi luonnollinen henkilö, on vähintään yhdellä heistä oltava asuinpaikka ETA-valtiossa.

Tilintarkastajan on suoritettava hänelle tarkoitetut tehtävät ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti sekä huolellisesti, yleinen etu huomioon ottaen. Tilintarkastajan on noudatettava tehtäviään hoitaessaan hyvää tilintarkastustapaa. Tilintarkastajan on niin ikään noudatettava yhtiömiesten sekä yhtiökokouksen tai vastaavan toimielimen antamia erityisiä ohjeita, mikäli nämä ohjeet eivät ole ristiriidassa lain, yhtiöjärjestyksen, sääntöjen, yhtiösopimuksen, kansainvälisten tilintarkastusstandardien, hyvän tilintarkastustavan taikka tilintarkastajien ammattieettisten periaatteiden kanssa.

Tilintarkastaja on velvollinen pitämään yllä ja kehittämään ammattitaitoaan. Tilintarkastajan on niin ikään huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava laissa tarkoitettuun laaduntarkastukseen. Tilintarkastajaksi hyväksyminen lakkaa sen kalenterivuoden päättyessä, jona tilintarkastajana oleva luonnollinen henkilö täyttää 70 vuotta. Hyväksymisen lakkaamiseen voidaan hakemuksesta myöntää lykkäystä vastaanotettujen tehtävien loppuun suorittamista varten, kuitenkin enintään seuraavan kalenterivuoden loppuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa