Minilex - Lakipuhelin

Testamentin toimeenpanijan velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin toimenpanijana toimii henkilö, jonka perittävä on testamentissaan nimennyt panemaan testamentin toimeen. Tämä henkilö on yleensä kaksoisroolissa, eli hän toimii myös kuolinpesän selvittäjänä, ellei hän voi siihen ryhtyä esimerkiksi esteellisyyden vuoksi. Selvittäjää tulee kuitenkin hakea erikseen käräjäoikeudelta, eikä testamentin toimeenpanija voi pelkän toimeenpanijamääräyksen perusteella ryhtyä toimimaan kuolinpesän selvittäjänä.

Testamentista selviävät ne toimivallan rajoitukset, jotka testamentin toimeenpanijalle on asetettu. Ilman tarkempaa määräystä testamentin toimeenpanijan valtuudet vastaavat pesänselvittäjän valtuuksia. Keskeisin tehtävä on kuolinpesän saattaminen jakokuntoon ja pesän omaisuuden pitäminen hallinnassaan perinnönjakoon asti, jonka jälkeen hän tilittää pesän osakkaille kuuluvan jako-osan. Ainoa ero näihin valtuuksiin on se, että testamentin toimeenpanija ei voi luovuttaa kuolinpesään konkurssiin.

Testamentin toimeenpano tarkoittaa käytännössä testamentin toimeenpanemista niin, että vainajan omaisuus jaetaan hänen testamentissaan ilmaisemalla tavalla. Testamentin tekijä on voinut testamentata omaisuuttaan niin, että kaikkia testamentin määräyksiä ei voida toteuttaa. Toimeenpanijan tulee tuntea relevantit säännökset, jotta vainajan tahto voidaan toteuttaa siinä laajuudessa kuin se on mahdollista.

Jos teidät on määrätty panemaan toimeen testamentti, tai tarvitsette muuten perintöoikeudellista neuvontaa, ottakaa yhteyttä lakimiehiimme tilanteenne selvittämiseksi. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa