Minilex - Lakipuhelin

Testamentin toimeenpanijan toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perittävä on voinut määrätä testamentissa testamentin toimeenpanijan, joka saa tämän määräyksen nojalla valtuuden hallita kuolinpesää kokonaisuudessaan. Yleensähän tämä valtuus on perillisillä ja yleistestamentin saajalla. Testamentin toimeenpanijan toimivaltuuden rajat määräytyvät testamentin määräyksen mukaan. Mikäli testamentista ei kuitenkaan käy ilmi, mitkä valtuudet toimeenpanijalla on, tulee noudattaa pesänselvittäjää koskevia määräyksiä. Tällöin testamentin toimeenpanijalla on sama valtuus kuin pesänselvittäjällä, mutta testamentin toimeenpanijalla ei ole kuitenkaan oikeutta luovuttaa kuolinpesää konkurssiin. Testamentin toimeenpanijan valtuudesta huolimatta leskellä on oikeus osallistua pesän selvitykseen. Pesänselvittäjän hallintoa, vastuuta, vapauttamista ja korvausta koskevat säännökset pätevät siis myös testamentin toimeenpanijaan (ks. kuolinpesän hallinto). Jos testamentin toimeenpanija sittemmin määrätään pesänselvittäjän tehtävään, ei tämä rajoita niitä oikeuksia, mitkä hänellä lainvoimaisen testamentin nojalla saattavat olla.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »