Minilex - Lakipuhelin

Testamentin toimeenpanijan vaihtaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävä voi testamentissaan määrätä tietyn henkilön huolehtimaan pesän selvittämisestä hänen kuoltuaan. Yleensä tämä henkilö on perittävän luotettu lakimies, joka on yleensä huolehtinut muistakin perittävän lakiasioista. Määräys perustuukin juuri perittävän ja toimeenpanijan väliselle luottamussuhteelle. Testamentin tekijä arvioi toimeenpanijan luotettavuutta testamentin tekohetkellä. Voikin olla, että tekijän kuolinhetkellä toimeenpanijan ei voida katsoa olevan sopiva tehtäväänsä jonkin myöhemmin esille tulleen seikan tai muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.

Toimeenpanijan valtuudet alkavat testamentin tultua lainvoimaiseksi. Perilliset voivat aina suojautua toimeenpanijan määräyksen saanutta kohtaan hakemalla kuolinpesän luovuttamista pesänselvittäjän hallintoon. Testamentin toimeenpanijalla ei ehdotonta oikeutta päästä tällöin kuolinpesän pesänselvittäjäksi.

Toisinaan perittävä on määrännyt testamentissaan, että testamentin toimeenpanija toimii myös pesänjakajana. Hän voi saada jakajan valtuudet kuitenkin vain siinä tapauksessa, että kaikki pesän osakkaat siihen suostuvat. Jos yksikin pesän osakkaista vastustaa testamentin toimeenpanijan suorittamaa jakoa, kuolinpesään on haettava pesänjakajan määräystä. Testamentin toimeenpanijan määräyksen saaneella ei ole mitään ehdotonta etusijaa saada pesänjakajan määräystä, jos yksikin osakkaista ehdottaa jonkun toisen henkilön valitsemista tehtävään. Käytännössä pesänjakajan määräys on yleensä kuitenkin annettu testamentin toimeenpanijalle, ellei hänen sivuuttamiselleen ole esitetty jotain erityisiä vastasyitä. Huomioitavana vastasyynä on voitu esittää esimerkiksi perusteltu epäilys testamentin toimeenpanijan puolueettomuudesta pesänjakajana.

Testamentin toimeenpanijaan voidaan soveltaa myös aina samoja tehtävästään vapauttamista koskevia säännöksiä kuin pesänselvittäjään. Toimeenpanijaksi määrätty henkilö voi pyytää itse eroa tehtävästään tai hänet voidaan vapauttaa tehtävästään. Yksikin osakas voi vaatia tehtävästä vapauttamista toimeenpanijan tehtävään sopimattomuuden vuoksi. Hakemus tehtävästä vapauttamiseksi tehdään tuomioistuimelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa