Minilex - Lakipuhelin

Testamentin toimeenpanijan valtuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Määräämällä testamentin toimeenpanijan testamentin tekijä voi nimetä sen henkilön, joka huolehtii kuolinpesän selvittämisestä hänen kuolemansa jälkeen. Varsin usein testamentin toimeenpanijaksi määrätään testamentin tekijän luotettu lakimies, joka muutoinkin on huolehtinut perittävän lakiasioista. Tällöin toimeenpanijaksi määrääminen perustuu erityiseen luottamussuhteeseen testamentin tekijän ja toimeenpanijan välillä. Testamentin tekijä voi määritellä testamentissa toimeenpanijan valtuuksien laajuuden. Testamentin toimeenpanijalla on pääosin samat valtuudet toimia kuin pesänselvittäjälläkin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Toimeenpanijan valtuudet alkavat testamentin tultua lainvoimaiseksi.

Usein testamentin tekijä haluaa jättää toimeenpanijan harkittavaksi muita, kuin itse jäämistön jakoa koskevia toimia. Testamentin tekijä voi testamentissaan antaa toimeenpanijalle myös laajemmat valtuudet kuin pesänselvittäjällä olisi. Silloin kun toimeenpano-ohjeet ovat väljiä, testamentin toimeenpanija saa erittäin paljon itsenäistä harkintavaltaa. Voi olla, että tällöin toimeenpanija voi päättää omaisuuden rahaksimuutosta, kauppahinnasta ja kauppaehdoista. Mitä väljemmät toimeenpano-ohjeet testamentin tekijä on toimeenpanijalle antanut, sitä vähemmän annetaan merkitystä vainajan oletetun tarkoituksen selvittämiselle. Toimeenpanija voi saada esimerkiksi oikeuden myydä jäämistöön kuuluvaa kiinteää omaisuutta oman harkintansa mukaan tai oikeuden täsmentää testamentilla annettavia etuuksia.

Koska testamentin tekeminen on aina henkilökohtainen toimi, testamentin tekijä ei kuitenkaan voi sitovasti siirtää varsinaista testamenttausvaltaansa jollekin toiselle henkilölle. Hän ei voi sitovasti määrätä, että testamentin toimeenpanija lopulta päättää itsenäisesti siitä, kenelle perintö lopulta annetaan. Testamenttia ei siis ole mahdollista tehdä epämääräiselle henkilöjoukolle. Sen sijaan hyväksyttynä on pidetty sitä, että toimeenpanija saa valtuuden määrätä perinnön saajista tapauksissa, joissa saajan ominaisuudet on testamentissa riittävän tarkoin määritelty.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa