Minilex - Lakipuhelin

Tarkoitemääräys ja sen täytäntöönpano

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Erityisjälkisäädöstä koskevat määräykset soveltuvat myös tarkoitemääräykseen. Tarkoitemääräys on sellainen testamentissa oleva tiettyä omaisuutta koskeva määräys, joka on tarkoitettu velvoittavaksi testamentin saajaa kohtaan. Tarkoitemääräyksellä voidaan esimerkiksi määrätä omaisuutta käytettäväksi yleishyödylliseen tarkoitukseen tai sillä voidaan antaa velvoitteita, jotka koskevat testamentin tekijän kuoleman jälkeistä aikaa. Tällaisia ovat esimerkiksi hautaamiseen ja haudan hoitoon liittyvät asiat. Jos tarkoitemääräyksen täytäntöönpano on laiminlyöty, on kaikilla niillä joille täytäntöönpanosta saattaa tulla etua, oikeus ajaa siitä kannetta. Kanneoikeus on myös pesänselvittäjällä, testamentin toimeenpanijalla, leskellä, perillisellä ja yleisjälkisäädöksen saajalla. Kahden viimeksi mainitun jälkeläisillä on myös oikeus ajaa tarkoitemääräystä koskevaa kannetta. Perillisellä on kanneoikeus, vaikkei hänellä olisikaan osuutta pesään. Mikäli tarkoitemääräyksessä on kyse määräyksestä yleishyödylliseen tarkoitukseen, voi se aluehallintovirasto jonka alueella täytäntöönpano tulisi suorittaa, määrätä sopivan henkilön ajamaan tarkoitemääräyksen täytäntöönpanoa koskevaa kannetta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa