Minilex - Lakipuhelin

Suullinen käsittely tuomioistuimessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynnin suullisuus on yksi tärkeimmistä prosessiperiaatteista. Suullinen menettely lisää oikeudenkäynnin varmuutta, nopeutta sekä julkisuutta. Samoin suullisuus myös parantaa tuomioistuimen jäsenten mahdollisuuksia muodostaa selkeä kokonaiskuva asiasta pääkäsittelyssä ja antaa siten luotettavimman pohjan todistusharkinnalle eli sen määrittämiselle, mikä merkitys esimerkiksi tietyn todistajan todistukselle on annettava. Suullisessa menettelyssä tuomioistuin voi myös tehokkaasti käyttää kyselyoikeuttaan.

Suullisia käsittelyjä tuomioistuimessa ovat sellaiset tilaisuudet, joissa jotain henkilöä kuullaan henkilökohtaisesti. Suullisia käsittelyjä ovat esimerkiksi pääkäsittely, valmisteluistunto ja katselmus. Kaikki muut asian käsittelyä koskevat tilaisuudet paitsi kirjalliset käsittelyt ja käsittelyt, jotka kuuluvat tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin tai menettelyt, jotka ovat esittelymenettelyä, ovat asian suullista käsittelyä.

Käsittelyn suullisuudella tarkoitetaan sitä, että asianosainen ei saa lukea eikä antaa tuomioistuimelle kirjallista lausumaa tai muutoinkaan esittää asiaa kirjallisesti. Asianosainen saa kuitenkin lukea asiakirjasta vaatimuksensa sekä suorat viittaukset oikeuskäytäntöön ja oikeuskirjallisuuteen sekä sellaisiin asiakirjoihin, joita pelkästään suullisesti esitettyinä on vaikea ymmärtää. Lisäksi hän saa käyttää kirjallisia muistiinpanoja muistinsa tueksi. Tällöin olennaista on, ettei suullinen esitys ole muistiosta suoraan lukemista, vaan että muistiinpanot toimivat vain apuvälineenä ja suullisen esityksen tukena. Pääkäsittelyssä myös valmistelussa laadittuun kirjalliseen yhteenvetoon saadaan tukeutua tarkoituksenmukaisella tavalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa