Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian oikeudenkäyntikulujen arviointi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian oikeudenkäyntikulut koostuvat useasta eri kuluerästä. Riita-asian vireillepanijan maksettavaksi tulee valtion oikeudenkäyntimaksu. Jos kantaja on oikeusavun piirissä, ei hänen kuitenkaan tarvitse maksaa oikeudenkäyntimaksua.

Riita-asian oikeudenkäynnin asianosaiskulut taas kattavat asianajajan palkkion ja tämän kulukorvaukset, jotka sisältävät muun muassa matkakustannukset. Lisäksi asianajaja voi veloittaa päämieheltään kohtuullisen päivärahan. Silloin, kun kyseessä ei ole juttu, jossa asianosainen on oikeutettu oikeusapuun, sopivat päämies ja asianajaja asianajopalkkion määrästä ja laskutusperusteista keskenään. Asianajajan palkkio riippuu muun muassa jutun luonteesta, laajuudesta, työn määrästä sekä kestosta.

Kuluja riita-asiassa voi kertyä myös todistajista ja asiantuntijalausunnoista. Lain mukaan todistajalla on oikeus kohtuullisen korvaukseen niin matkakuluista kuin taloudellisesta menetyksestäkin. Myös asiantuntijalla on oikeus kohtuulliseen palkkioon työstään ja ajankäytöstään sekä tarpeellisista kuluistaan.

Suureksi kulueräksi riita-asiassa voi muodostua vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaaminen. Vastapuolen kulut ovat usein erä, jota oikeusturvavakuutus ei kata. Pääsäännön mukaan riita-asian häviäjä korvaa kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Mahdollista on myös, että tuomioistuin tuomitsee häviäjän maksamaan täyden korvauksen sijaan osakorvauksen tai, että asianosaiset pitävät kulut vahinkonaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa