Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia ja asianajopalkkion kohtuullistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianajopalkkion määrää ei säädetä laissa, vaan se on jokaisen asianajajan itse määriteltävissä. Joskus riita-asian asianosaisen ja häntä edustavan asianajajan välillä kuitenkin syntyy erimielisyyksiä palkkiosta. Tässä tilanteessa asianosainen voi hakea asianajopalkkion kohtuullistamista.

Riita-asian asianosaisia ovat kantaja, joka nostaa kanteen, sekä vastaaja, joka vastaa kanteeseen. Riita-asioiden ratkaisemisessa osapuolet usein käyttävät asianajajan asiantuntemusta ja palveluja. Asianajopalkkion määrästä ei kuitenkaan säädetä laissa, vaan se on jokaisen asianajajan itse päätettävissä. Asianajajilla on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa laskutushintansa sekä -perusteensa asiakkaalle. Jos asianosainen on eri mieltä asianajajan laskuttamasta palkkiosta, voi hän laittaa vireille niin kutsutun palkkioriita-asian, asianajopalkkion kohtuullistamiseksi. Asianosainen voi viedä palkkioriita-asian tuomioistuimen ratkaistavaksi nostamalla vahvistuskanteen, jolla vaaditaan palkkion kohtuullistamista. Tuomioistuin tällöin päättää, alennetaanko asiakkaan asianajajalle maksettavaa palkkiota. Kuluttajan asemassa oleva asiakas voi myös saattaa palkkioriidan kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Asiakas voi myös saattaa palkkioriidan käsiteltäväksi valvontalautakunnassa, jonka antama ratkaisu on kuitenkin ainoastaan suositusluontoinen. Valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia sekä lakimiehiä, jotka työskentelevät asianajotoimistoissa sekä vuoden 2013 alusta luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Palkkioriita-asiaa ei voi saattaa vireille saman aikaisesti sekä valvontalautakunnassa että tuomioistuimessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa