Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia ja todistusaineiston hankkimiskustannukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Todistusaineiston hankkimiskustannuksien, kuten muidenkin oikeudenkäyntikustannusten, määräytyminen riita-asian osapuolille tapahtuu oikeudenkäynnin lopputuloksen perusteella.

Riita-asiat ovat henkilöiden tai yritysten erimielisyyksistä johtuvia asioita, joita voidaan selvittää oikeudenkäynnissä puolueettoman tuomioistuimen välityksellä. Asianosaisia riita-asiassa ovat kantaja, eli kanteen nostanut osapuoli, sekä vastaaja, eli kanteeseen vastaava osapuoli. Molemmat osapuolet riita-asiassa voivat hankkia todistusaineistoa, jolla pyritään näyttämään oman kannan oikeellisuus tuomioistuimelle. Asianosaisten on lain mukaan itse hankittava riita-asiassa tarpeelliseksi näkemänsä todisteet. Kuitenkin myös tuomioistuin voi omasta aloitteestaan päättää todisteita hankittavaksi sellaisessa riita-asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu. Tuomioistuin voi myös omasta aloitteestaan hankkia asiantuntijalausunnon, jota voidaan käyttää todistusaineistona.

Todistusaineiston hankkimisesta koituvat kulut luetaan oikeudenkäyntikuluiksi, joiden jakautumisesta säädetään laissa. Vaikka asianosaisten on itse hankittava tarpeellinen todistusaineisto, voi toinen osapuoli joutua korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikustannukset omien kustannuksiensa maksamisen lisäksi. Pääsääntöisesti riita-asian oikeudessa hävinnyt osapuoli on nimittäin velvollinen maksamaan niin omat kuin vastapuolensakin oikeudenkäyntikulut. Myös sen asianosaisen, jonka kanne jätetään tutkimatta, katsotaan lain mukaan hävinneen asian. Sen asianosaisen, joka on peruuttanut kanteensa tai jättänyt saapumatta oikeudenkäyntiin tulee myös korvata vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jollei toisin määräämiseen ole erityisiä syitä. Poikkeuksellisesti riita-asian voittanut osapuoli on taas velvollinen maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, eli siis myös todistusaineiston hankkimisesta aiheutuneet kulut, jos hän on tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin, eikä asian toisin määräämiseen ole erityisiä syitä.

Tietyissä tilanteissa asianosaiset ovat kuitenkin vastuussa omista oikeudenkäyntikuluistaan eli myös hankkimansa todistusaineiston kustannuksista. Esimerkiksi sellaisessa riita-asiassa, jossa sovinto ei lain mukaan ole sallittu, asianosaiset vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan, jollei toisin määräämiseen ole erityisiä syitä. Myös silloin, kun samassa riita-asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen osapuolen ja osa toisen hyväksi, tai kun toisen osapuolen vaatimus hyväksytään ainoastaan osittain, osapuolet voidaan velvoittaa maksamaan omat oikeudenkäyntikulunsa, jollei muuta määrätä. Jos seikka, josta asian lopputulos aiheutui, ei ennen oikeudenkäyntiä ollut riita-asian hävinneen osapuolen tiedossa eikä hänen olisi pitänytkään olla siitä tietoinen, voidaan osapuolet määrätä maksamaan omat oikeudenkäyntikulunsa. Tilanteissa, jolloin useampi kuin yksi asianosainen on vastuussa samoista oikeudenkäyntikuluista, he vastaavat niiden korvaamisesta yhdessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa